Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 11 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.8.2021.ML

 

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 11 czerwca 2021 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

 

- Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu z dnia 20 maja 2021 r., znak: WUOZ.DW.WZN.5151.1.77.2021.LS;

- Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą w Odolionie z dnia
26 maja 2021 r., znak: DUDiM.413.11.2021;

- Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 17/TZ/2021 z dnia 26 maja 2021 r., znak: ZKPPT.7637.128.2021;

- Starostę Aleksandrowskiego Nr 1/2021 z dnia 18 maja 2021 r.;

 

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, nr projektu ALE0004A, na działce nr ewid. 39/5, obręb 0001 Aleksandrów Kujawski, gmina Aleksandrów Kujawski Miasto”.

 

 

Znak sprawy: WIR.II.746.1.8.2021.ML

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Maria Czerwińska-Klich

Kierownik

Oddziału Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego

Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa