Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Starosta Włocławski wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, przekazuje w załączeniu wykaz dotyczący nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do przekazania w użyczenie w trybie bezprzetargowym na okres 2 lat

WYKAZ

nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

przeznaczonej do przekazania w użyczenie

w trybie bezprzetargowym na okres 2 lat

 

Lp.

 

Oznaczenie nieruchomości

 

Cena nieruchomości

 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

1.

Województwo:

kujawsko-pomorskie

 

Jednostka ewidencyjna:

Kowal

 

Obręb:

Miasto Kowal

 

Numer jednostki rejestrowej: G.1236

 

Arkusz mapy: 9

 

Księga wieczysta:

WL1W/00016094/5

 

Identyfikator działki:

041801_1.0001.956

 

Numer działki:

956

 

Powierzchnia:

0,1060 ha

Bezpłatne użyczenie

 

.

Nieruchomość położona jest
w miejscowości Kowal przy ul. Kołłątaja 11. Dojazd
do nieruchomości drogą asfaltową. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wielolokalowym z 1991r. Teren działki w części ograniczony jest istniejącą zabudową, w pozostałej części ogrodzony siatką
na słupkach stalowych. Działka posiada uzbrojenie techniczne w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną z odpływem do sieci miejskiej.

 

Dla nieruchomości nie ma sporządzonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W „Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego” uchwalonym

Przez Radę Miasta Kowal
uchwałą z dnia 26.05.2010r.
NR XXXVI/226/2010, działka
nr 956 położona jest w strefie I – śródmiejskiej na terenie oznaczonym jako U – usługi (oświata i wychowanie, kultura, ochrona zdrowia, administracja, handel i inne). Zlokalizowana jest w strefie ochrony historycznego układu urbanistycznego i ochrony archeologicznej.  Rada Miasta Kowal nie podjęła uchwały
o wyznaczeniu obszarów zdegradowanych
i podlegających rewitalizacji.

 

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie
art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r., poz. 1990
z późn. zm.), upływa po 6 tygodniach od dnia wywieszenia wykazu.

Wszelkie informacje w sprawie niniejszego wykazu można uzyskać pod nr telefonu: 054 230 46 97

Wywieszono: ……………………….

Zdjęto: ……………………………....