Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

decyzja 34/2021 z dnia 9 czerwca 2021 r.

Strona archiwalna

 

Termin udostępnienia: 9.06.2021 r. – 22.06.2021 r.

 

            Na podstawie art. art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) udostępnia się treść decyzji Nr 34/2021 z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie o sygnaturze WIR.I.7840.2.4.2021.PK dot. budowy upustu nadmiaru wód opadowych z sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Kasztelańskiej w Bydgoszczy – zad. C1_B1_3.2 w ramach inwestycji pn.: „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych, na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa
i przebudowa. Część 1, Część 2, Część 3”, na działce nr ewid.: 166 obręb 0339
M. Bydgoszcz.

 

z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Agnieszka Żurawlew

Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

 

 

PDFZał.: decyzja 34/2021 z dnia 9 czerwca 2021 r. (1,82MB)