Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 9 czerwca 2021 r. WIR.I.7840.13.2.2021.AP (Z)

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO

z dnia 9 czerwca 2021 r.

            Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 t.j.) oraz art. 6 ust. 1 pkt 3 w związku
z art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 2309 ze zm.),  

podaję do publicznej wiadomości

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek inwestora: PERN S.A., reprezentowanego przez Panią Agnieszkę Chojnacką, postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego pn.: „Budowa pośredniej stacji pomp SC-1A pomiędzy SC-1 Góry i IKS Solino – przyłącze elektroenergetyczne”, na działkach o nr ew.: 106 (Nr KW - WL1W/00081928/7), 128 (Nr KW - WL1W/00014063/5), 129 (Nr KW - WL1W/00041282/4), 130 (Nr KW - WL1W/00011100/6), 136 (Nr KW - WL1W/00014586/7), 137/1 (Nr KW - WL1W/00013465/6), 137/2 (Nr KW - WL1W/00012286/0), 138 (Nr KW - WL1W/00081928/7), 167 (Nr KW - WL1W/00028660/1), 172 (Nr KW - WL1W/00028313/4), 173 (Nr KW - WL1W/00081928/7), 194 (Nr KW - WL1W/00014415/8), 198 (Nr KW - WL1W/00014586/7), 212 (Nr KW - WL1W/00081928/7), 22 (Nr KW - WL1W/00007452/7), 24 (Nr KW - WL1W/00007472/3) 25 (brak KW), 26 (Nr KW - WL1W/00014588/1), 27 (Nr KW - WL1W/00014586/7), 28 (Nr KW - WL1W/00022069/6), 29 (Nr KW - WL1W/00023195/5), 30 (Nr KW - WL1W/00081928/7), 33 (Nr KW - WL1W/00029438/3), 36/2 (Nr KW - WL1W/00007452/7), 37 (Nr KW - WL1W/00013710/9) obręb 0008 Bierzyn; 100 (Nr KW - WL1W/00081114/8), 101 (Nr KW - WL1W/00017243/2), 102 (Nr KW - WL1W/00081114/8), 103 (Nr KW - WL1W/00001656/5), 104 (Nr KW - WL1W/00088362/0), 105 (Nr KW - WL1W/00013444/3), 11/1 (Nr KW - WL1W/00040612/0), 11/2 (Nr KW - WL1W/00060350/1), 12 (Nr KW - WL1W/00081114/8), 13 (Nr KW - WL1W/00081114/8), 14/3 (Nr KW - WL1W/00090167/0), 15 (Nr KW - WL1W/00033577/0), 20 (Nr KW - WL1W/00081114/8), 21/2 (Nr KW - WL1W/00033577/0), 22 (Nr KW - WL1W/00081114/8), 23 (Nr KW - WL1W/00017243/2), 24 (Nr KW - WL1W/00030071/2), 73 (Nr KW - WL1W/00098593/1), 93 (Nr KW - WL1W/00030071/2), 96 (Nr KW - WL1W/00017243/2) obręb 0012 Lubomin Leśny; 140 (Nr KW - WL1W/00085861/7), 197 (Nr KW - WL1W/00024432/6), 198/2 (Nr KW - WL1W/00013126/8), 200/1 (Nr KW - WL1W/00102299/2), 201 (Nr KW - WL1W/00094500/5), 204 (Nr KW - WL1W/00010622/4), 229 (Nr KW - WL1W/00081121/0), 50 (Nr KW - WL1W/00081121/0), 53 (Nr KW - WL1W/00009246/4), 55 (Nr KW - WL1W/00004888/1), 56 (Nr KW - WL1W/00004887/4), 59 (Nr KW - WL1W/00081121/0), 75/1 (Nr KW - WL1W/00058988/5), 75/2 (Nr KW - WL1W/00013125/1), 79/1 (Nr KW - WL1W/00084150/3), 79/2 (Nr KW - WL1W/00084150/3), 98 (Nr KW - WL1W/00089476/9) obręb 0013 Lubomin Rządowy;
10 (Nr KW - WL1W/00019780/2), 11 (Nr KW - WL1W/00081225/9), 13/4 (Nr KW - WL1W/00059513/2), 17/2 (Nr KW - WL1W/00026520/4), 19 (Nr KW - WL1W/00081225/9), 20 (Nr KW - WL1W/00026520/4), 21 (Nr KW - WL1W/00012295/6), 216 (Nr KW - WL1W/00081225/9), 27 (Nr KW WL1W/00028571/0), 31/3 (Nr KW
- WL1W/00029731/7), 35/3 (Nr KW - WL1W/00024497/9), 39/2 (brak KW), 42/2
(Nr KW WL1W/00002547/5), 46/2 (Nr KW - WL1W/00002547/5), 52 (Nr KW - WL1W/00081225/9), 9 (Nr KW - WL1W/00019780/2) obręb 0011 Lubomin Wieś;
10 (Nr KW - WL1W/00081933/5), 101 (Nr KW - WL1W/00070288/8), 102/5 (Nr KW - WL1W/00097547/7), 102/6 (Nr KW - WL1W/00070288/8), 105 (Nr KW - WL1W/00081931/1), 117/1 (Nr KW - WL1W/00010055/8), 117/2 (Nr KW - WL1W/00010055/8), 118 (Nr KW - WL1W/00070567/8), 119 (Nr KW - WL1W/00070567/8), 15 (Nr KW - WL1W/00085310/0), 33 (brak KW), 34 (brak KW),
35 (Nr KW - WL1W/00081934/2), 44 (Nr KW - WL1W/00081934/2), 58 (brak KW),
59 (Nr KW - WL1W/00091744/6), 6 (Nr KW - WL1W/00085310/0), 60 (brak KW),
61 (brak KW), 62 (Nr KW - WL1W/00001511/7), 63 (Nr KW - WL1W/00090694/3),
64 (Nr KW - WL1W/00017992/7), 67 (Nr KW - WL1W/00090694/3), 68 (Nr KW - WL1W/00090694/3), 69 (Nr KW - WL1W/00001511/7), 7 (Nr KW - WL1W/00085310/0), 70 (Nr KW - WL1W/00085311/7), 71 (Nr KW - WL1W/00029984/5), 89 (Nr KW – WL1W/00002186/6), 90 (Nr KW - WL1W/00081931/1), 93 (Nr KW - WL1W/00008757/2), 94/2 (Nr KW - WL1W/00089458/7), 95/1 (Nr KW - WL1W/00080176/3), 95/2 (Nr KW - WL1W/00096719/7), 98 (Nr KW - WL1W/00026409/0), 99 (Nr KW - WL1W/00081933/5) obręb 0003 Osiecz Mały (Gmina Boniewo); 1 (Nr KW - WL1R/00012149/4) obręb 0031 Wietrzychowice (Gmina Izbica Kujawska); 118/2 (Nr KW - WL1W/00014150/2), 121/3 (Nr KW - WL1W/00041434/5), 126 (Nr KW - WL1W/00090582/5) obręb 0006 Borek;
109 (Nr KW - WL1W/00065919/3), 114 (Nr KW - WL1W/00101264/1), 123/1 (Nr KW - WL1W/00026320/2), 125/1 (Nr KW - WL1W/00065919/3) obręb 0022 Kolonia Łódź;
248 (Nr KW - WL1W/00092235/2), 272 (brak KW), 278 (Nr KW - WL1W/00085412/5)
obręb 0017 Kolonia Piaski; 16/2 (Nr KW - WL1W/00081946/9), 30 (Nr KW - WL1W/00081944/5), 31/6 (Nr KW - WL1W/00017994/1), 31/7 (Nr KW - WL1W/00044741/1), 31/8 (Nr KW - WL1W/00016081/1), 4 (Nr KW - WL1W/00031127/7), 5 (Nr KW - WL1W/00092497/6), 6/1 (Nr KW - WL1W/00028619/9), 6/3 (Nr KW - WL1W/00044741/1), 6/4 (Nr KW - WL1W/00028619/9) obręb 0021 Lubrańczyk; 694/21 (Nr KW - WL1W/00036381/0), 694/22 (Nr KW - WL1W/00099002/9) obręb 0001 Miasto Lubraniec; 106/2 (Nr KW - WL1W/00028573/4), 106/3 (Nr KW - WL1W/00028573/4), 160/2 (Nr KW - WL1W/00028573/4), 160/3 (Nr KW - WL1W/00028573/4), 168 (Nr KW - WL1W/00094575/1), 184/1 (Nr KW - WL1W/00023573/9) 192 (Nr KW - WL1W/00090652/7), 262/2 (Nr KW - WL1W/00098254/3), 43 (Nr KW - WL1W/00007002/8), 44/1 (Nr KW - WL1W/00007001/1), 47/1 (Nr KW - WL1W/00007036/5), 52/1 (Nr KW - WL1W/00030687/3), 78 (Nr KW - WL1W/00098254/3), 86/3 (Nr KW - WL1W/00009963/6), 87/6 (Nr KW - WL1W/00013072/4), 87/8 (Nr KW - WL1W/00086558/7), 91/4 (Nr KW - WL1W/00013066/9), 91/5
(Nr KW - WL1W/00058134/4), 91/6 (Nr KW - WL1W/00014234/5), 92/4 (Nr KW - WL1W/00014789/0), 93/6 (Nr KW - WL1W/00022708/8), 95/1 (brak KW) obręb 0031 Siemnówek; 105/1 (Nr KW - WL1W/00081943/8), 105/2 (Nr KW - WL1W/00026205/0), 106 (Nr KW - WL1W/00081235/2), 107 (Nr KW - WL1W/00081235/2), 132 (Nr KW - WL1W/00006784/6), 134/1 (brak KW), 135 (Nr KW - WL1W/00032465/5), 193 (Nr KW - WL1W/00026205/0), 194/1 (brak KW), 194/2 (brak KW), 199 (Nr KW - WL1W/00099112/3), 200 (Nr KW - WL1W/00006784/6), 201/1 (Nr KW - WL1W/00086378/1), 21 (Nr KW - WL1W/00099112/3), 24/1 (Nr KW - WL1W/00086378/1), 25 (Nr KW - WL1W/00081235/2), 26/1 (Nr KW - WL1W/00001405/1), 53 (brak KW), 66/1 (Nr KW - WL1W/00033227/2), 66/2 (Nr KW - WL1W/00018714/2), 79 (Nr KW - WL1W/00088362/0), 82 (Nr KW - WL1W/00018714/2), 94/1 (Nr KW - WL1W/00081943/8), 94/2 (Nr KW - WL1W/00069300/9), 96 (Nr KW - WL1W/00099112/3) obręb 0034 Sułkowo (Gmina Lubraniec).

 

Z aktami sprawy można zapoznać się wg zasad określonych na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/nowe-zasady-obslugi-klienta-w-wydziale-infrastruktury-i-rolnictwa, bądź uzyskać informację mailowo (e-mail: aposadzinski@ bydgoszcz.uw.gov.pl) lub pod nr telefonu 52 349 76 70 w godzinach 11:00 – 14:00,
w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia na stronie internetowej www.bydgoszcz.uw.gov.pl oraz na tablicach ogłoszeń: Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Bydgoszczy, Urzędu Miasta Lubraniec, Urzędu Gminy Izbica Kujawska, Urzędu Gminy Boniewo oraz w gazecie o zasięgu ogólnopolskim.

 

Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Agnieszka Żurawlew

Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

 

 

WIR.I.7840.13.2.2021.AP (Z)