Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 7 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.1.2021.JG

                       

 

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia  7  czerwca 2021 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Prezydenta Miasta Bydgoszczy Nr WZR/36/21 z dnia 20 maja 2021 r., znak: WZR-
    IV.644.3.3.2021;

- Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 31maja 2021 r., znak: DOP-WPGP.  
   483.344.2021.2.PDo;

-  Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 18 maja 2021 r., znak: WAB.I.6724.3.75.2021.MO;

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegającej na budowie kontenerowej stacji paliw na olej napędowy
o pojemności 30 m3 do tankowania pojazdów szynowych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą: stanowiskiem naboru i zlewu paliwa, zewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej, zewnętrzną instalacją wodociągową oraz elektroenergetyczną linią zasilającą zalicznikową, na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 10/43, obręb 0114 M. Bydgoszcz,  położonej przy ul. Żeglarskiej w Bydgoszczy.

 

 

 

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Maria Czerwińska-Klich

Kierownik

Oddziału Planowania

i Zagospodarowania Przestrzennego
           w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

 

Znak sprawy:

WIR.II.746.1.1.2021.JG