Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o treści decyzji nr 31.2021 z dnia 2.06.2021 r.

Strona archiwalna

 

Termin udostępnienia: 2.06.2021 r. –15.06.2021 r.

 

            Na podstawie art. art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) udostępnia się treść decyzji Nr 31/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie o sygnaturze WIR.I.7840.2.7.2021.PK dot. budowy sieci wodociągowej magistralnej i sieci wodociągowych rozdzielczych na terenie miejscowości Strzelce Górne”, na działce nr ewid.: 120/3 – obręb 0011 Strzelce Górne, gm. Dobrcz.

 

z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Agnieszka Żurawlew

Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

 

 

PDFZał.: decyzja 31/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r. (1,68MB)