Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Nr sprawy: WIR.I.7840.2.7.2021.PK

Bydgoszcz 2.06.2021 r.

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

 

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.)

 

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

 

podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora: Gminy Dobrcz, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Tomasza Jeleń, który został przedłożony dnia
5 marca 2021 r. (uzup. w dniu 1 kwietnia 2021 r. oraz 4 maja 2021 r.), decyzją Nr 31/2021
z dnia 2 czerwca 2021 r. został zatwierdzony projekt budowlany oraz zostało udzielone pozwolenie na budowę pn.: „Budowa sieci wodociągowej magistralnej i sieci wodociągowych rozdzielczych na terenie miejscowości Strzelce Górne”, na działce nr ewid.: 120/3 – obręb 0011 Strzelce Górne, gm. Dobrcz.

 

 

 

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się wg zasad określonych na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/nowe-zasady-obslugi-klienta-w-wydziale-infrastruktury-i-rolnictwa, bądź uzyskać informację mailowo (e-mail: pkaczynski@bydgoszcz.uw.gov.pl) lub pod nr telefonu 52 349 74 98
w godzinach 11:00 – 14:00.

 

z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Agnieszka Żurawlew

Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

 

 

Nr sprawy: WIR.I.7840.2.7.2021.PK