Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Nr sprawy: WIR.I.7840.5.30.2020.MO

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

 

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.)

 

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

 

podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora: Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy, reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Alicję Gackowską, przedłożonego w dniu 23 grudnia 2020 r. (uzup. w dniu 27 stycznia 2021 r., 9 lutego 2021 r., 14 kwietnia 2021 r. i 17 maja 2021 r.), decyzją nr 25/Tz/2021 z dnia 31 maja 2021 r. został zatwierdzony projekt budowlany i udzielone pozwolenie na budowę dla zamierzenia pn.: „Budowa budynku stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa i przebudowa zewnętrznych sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach zadania 11609 / branża sanitarna”, realizowanego na działkach nr 3/3, 3/151, 3/152, 4/6, 28/3, 28/8 obręb 0006 Grupa Plac, gm. Dragacz, powiat świecki. Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się wg zasad obsługi klienta obowiązujących w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa dostępnych na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/nowe-zasady-obslugi-klienta-w-wydziale-infrastruktury-i-rolnictwa lub pod nr telefonu 52 349 74 91 (w godz. od 11:00 do 14:00).

 

 

z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Agnieszka Żurawlew

Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

 

 

Nr sprawy: WIR.I.7840.5.30.2020.MO