Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

decyzja nr 25/Tz/2021 z dnia 31 maja 2021 r

Strona archiwalna

 

Termin udostępnienia: od 31 maja 2021 r. do 14 czerwca 2021 r.

 

            Na podstawie art. art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) udostępnia się treść decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 25/Tz/2021 z dnia 31 maja 2021 r. znak: WIR.I.7840.5.30.2020.MO o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia budowlanego pn.: „Budowa budynku stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa i przebudowa zewnętrznych sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach zadania 11609 / branża sanitarna”, realizowanego na działkach nr 3/3, 3/151, 3/152, 4/6, 28/3, 28/8 obręb 0006 Grupa Plac, gm. Dragacz, powiat świecki.

 

z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Agnieszka Żurawlew

Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

 

 

PDFZał: decyzja nr 25/Tz/2021 z dnia 31 maja 2021 r. (1,96MB)