Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 28 maja 2021 r. WIR.I.7840.9.101.2020.MB (D)

 

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO

z dnia 28 maja 2021 r.

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), art. 12 ust. 1 w związku z art. 15 ust. 1 i 4 oraz art. 39 ust. 1  ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2020 r., poz. 1866
ze zm.) oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości informację

o wydaniu w dniu 28 maja 2021 r. na rzecz inwestora: Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., reprezentowanego przez Pana Michała Żywczyk, decyzji nr 28/2021 o pozwoleniu na budowę

obejmującej zadanie pn.:

„Budowa gazociągu DN 1000 Gustorzyn – Wronów, Etap I Gustorzyn – Leśniewice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi – odcinek 2 od ZZU Przydatki (bez ZZU) do granicy województwa kujawsko-pomorskiego o długości ok. 17,5 km”,

na działkach nr ewid.: 636 (nr KW – WL1W/00073315/8), 635 (nr KW – WL1W/ 00060275/1), 634 (nr KW – WL1W/00060275/1), 633/2 (nr KW – WL1W/00055976/7), 633/1 (nr KW – WL1W/00060275/1), 632 (nr KW – WL1W/00060275/1), 631 (nr KW – WL1W/00069968/9), 630 (nr KW – WL1W/00023184/5), 629 (nr KW – WL1W/ 00066325/9), 628 (nr KW – WL1W/00066325/9), 627 (nr KW – WL1W/00066325/9),
625 (nr KW – WL1W/00072659/4), 623/2 (nr KW – WL1W/00072659/4), 623/1 (nr KW – WL1W/00050261/7), 622 (nr KW – WL1W/00006844/5), 619/3 (nr KW – WL1W/ 00081996/4) – obręb ewid. 0012 Przydatki Gołaszewskie; 90 (nr KW – WL1W/ 00011930/3), 91 (nr KW – WL1W/00040184/0), 92 (nr KW – WL1W/00051952/5),
93 (nr KW – WL1W/00033747/3), 94 (brak danych), 95 (nr KW – WL1W/00045416/1),
96/1 (nr KW – WL1W/00070713/7), 96/2 (nr KW – WL1W/00055975/0), 97 (nr KW – WL1W/00031652/6), 98 (nr KW – WL1W/00003211/8), 99 (nr KW – WL1W/00028614/4), 113 (nr KW – WL1W/00047572/6), 114 (nr KW – WL1W/00022274/6),
115 (nr KW – WL1W/00079367/9), 116 (nr KW – WL1W/00021175/5), 117 (nr KW – WL1W/ 00021175/5), 118 (brak danych), 119 (nr KW – WL1W/00069612/9), 124 (nr KW – WL1W/ 00013925/9), 125 (nr KW – WL1W/00043021/1), 126 (nr KW – WL1W/00058826/2), 127/1 (brak danych), 127/2 (brak danych), 163/4 (nr KW – WL1W/ 00081260/6), 164 (nr KW – WL1W/ 00009536/4), 79 (nr KW – WL1W/00081260/6),
75 (nr KW – WL1W/00005548/3), 165/2 (nr KW – WL1W/00093089/0), 165/3 (nr KW – WL1W/00020854/2), 165/4 (nr KW – WL1W/00095115/6), 166 (nr KW – WL1W/ 00087436/3), 167 (brak danych), 179 (nr KW – WL1W/00091691/9), 180 (nr KW – WL1W/00016941/8) – obręb ewid. 0002 Czerniewiczki; 3/6 (nr KW – WL1W/00084139/0), 3/4 (nr KW – WL1W/00084139/0), 3/2 (nr KW – WL1W/00084139/0), 2 (nr KW – WL1W/ 00048176/7), 10 (nr KW – WL1W/00092710/6), 1/4 (nr KW – WL1W/00019902/4),
8 (nr KW – WL1W/00004464/3), 14 (nr KW – WL1W/00081261/3), 15 (nr KW – WL1W/ 00004464/3), 25 (nr KW – WL1W/00081261/3), 16 (brak danych), 17/1 (nr KW – WL1W/ 00018182/3), 17/4 (nr KW – WL1W/00015752/9), 36/2 (nr KW – WL1W/00053816/4),
37/6 (nr KW – WL1W/00025686/8), 37/3 (nr KW – WL1W/00037638/4), 21 (nr KW – WL1W/00081261/3), 22/2 (nr KW – WL1W/00033662/3), 53 (nr KW – WL1W/00033672/6) – obręb ewid. 0006 Dziardonice; 110 (nr KW – WL1W/00040766/4), 109/2 (nr KW – WL1W/00091340/4), 108 (nr KW – WL1W/00001305/0), 107/1 (nr KW – WL1W/ 00038990/6), 112/5 (nr KW – WL1W/00101070/4), 113 (nr KW – WL1W/00101831/7), 157/1 (nr KW – WL1W/00004941/1), 156/2 (nr KW – WL1W/00004941/1), 156/1 (nr KW – WL1W/00030074/3), 155/1 (nr KW – WL1W/00007491/2), 154/1 (nr KW – WL1W/ 00034408/2), 153/1 (nr KW – WL1W/00015155/4), 153/2 (nr KW – WL1W/00009342/7), 152/1 (nr KW – WL1W/00033274/6), 151/3 (nr KW – WL1W/00001519/3), 150/1 (nr KW – WL1W/00023492/7), 149/1 (nr KW – WL1W/00015383/1), 148/1 (nr KW – WL1W/ 00017694/8), 147/1 (nr KW – WL1W/00014899/4), 146/1 (nr KW – WL1W/00014444/0), 145 (nr KW – WL1W/00065608/0), 144 (nr KW – WL1W/00003936/6), 143 (nr KW – WL1W/00013507/3), 255 (nr KW – WL1W/00088679/5), 224 (nr KW – WL1W/ 00038642/2) – obręb ewid. 0001 Bogusławice; 60 (nr KW – WL1W/00036365/2),
78 (nr KW – WL1W/00081229/7), 59/1 (nr KW – WL1W/00036365/2), 65/1 (nr KW – WL1W/00026787/3), 67/1 (nr KW – WL1W/00041860/0), 68 (nr KW – WL1W/ 00022146/0), 69 (nr KW – WL1W/00070520/7), 70/3 (nr KW – WL1W/00085414/9),
71 (nr KW – WL1W/00028216/4), 72 (nr KW – WL1W/00027193/9), 73/1 (nr KW – WL1W/00027193/9), 74/1 (nr KW – WL1W/00029446/2), 75/1 (nr KW – WL1W/ 00083293/0), 76 (nr KW – WL1W/00037516/3) – obręb ewid. 0016 Więsławice Kolonia; 22/4 (nr KW – WL1W/00077281/8), 23/2 (nr KW – WL1W/00026449/2), 23/1 (nr KW – WL1W/00098239/2), 65/1 (nr KW – WL1W/00081263/7), 72/1 (nr KW – WL1W/ 00098239/2), 72/2 (nr KW – WL1W/00026449/2), 133/2 (nr KW – WL1W/00097975/6), 
77 (nr KW – WL1W/00077281/8), 68/2 (nr KW – WL1W/00081263/7), 75 (nr KW – WL1W/00077281/8), 76 (nr KW – WL1W/00097975/6) – obręb ewid. 0014 Strzały;
88/3 (nr KW – WL1W/00028003/8), 60 (nr KW – WL1W/00093915/0), 89/4 (nr KW – WL1W/00028003/8), 89/3 (nr KW – WL1W/00028003/8), 94/1 (nr KW – WL1W/ 00007789/8), 95/1 (brak danych), 96/1 (nr KW – WL1W/00034541/6), 100 (nr KW – WL1W/00092618/1), 97/1 (nr KW – WL1W/ 00091408/9), 138 (nr KW – WL1W/ 00092618/1), 108/2 (nr KW – WL1W/00026982/0), 114 (nr KW – WL1W/00092618/1),
115 (nr KW – WL1W/00018393/5), 116/2 (nr KW – WL1W/00060782/8), 117 (nr KW – WL1W/00013769/7), 124 (nr KW – WL1W/ 00092618/1), 128 (nr KW – WL1W/ 00022133/6), 129/2 (nr KW – WL1W/ 00093235/9), 130 (nr KW – WL1W/00018852/1),
136 (nr KW – WL1W/00092618/1), 135 (nr KW – WL1W/00006792/5) – obręb ewid. 0005 Dobrzelewice (gmina Kowal); 1/3 (nr KW – WL1W/00014239/0), 2 (nr KW – WL1W/ 00015517/0), 3/2 (nr KW – WL1W/00047376/2), 3/1 (nr KW – WL1W/00047376/2),
4 (nr KW – WL1W/00093524/2), 5 (nr KW – WL1W/00047376/2), 8 (nr KW – WL1W/ 00071006/5), 10 (nr KW – WL1W/00021419/8), 12 (nr KW – WL1W/00099160/4),
14/2 (nr KW – WL1W/00021806/8), 16 (nr KW – WL1W/00015293/3), 18 (nr KW – WL1W/00044719/8), 20/1 (nr KW – WL1W/00035308/8), 20/2 (nr KW – WL1W /00028015/5), 22 (nr KW – WL1W/00021806/8), 24 (brak danych), 26/1 (nr KW – WL1W/ 00031680/1), 26/2 (nr KW – WL1W/00036864/0), 31/1 (nr KW – WL1W/00089272/9), 109/2 (nr KW – WL1W/00089273/6), 38 (nr KW – WL1W/00060537/6), 41 (nr KW – WL1W/00014260/6), 42 (nr KW – WL1W/00026215/3), 44 (brak danych), 46/5 (nr KW – WL1W/00013486/9), 47/3 (nr KW – WL1W/00013487/6), 50/2 (nr KW – WL1W/ 00021741/4), 51/2 (nr KW – WL1W/ 00025217/0), 52 (nr KW – WL1W/00024579/8),
53 (nr KW – WL1W/00021741/4), 54/2 (nr KW – WL1W/00025217/0), 55/8 (nr KW – WL1W/00075718/7), 55/7 (nr KW – WL1W/00078361/0), 54/1 (nr KW – WL1W/ 00025217/0), 55/1 (nr KW – WL1W/ 00024584/6), 60/6 (nr KW – WL1W/00085012/1),
80/2 (nr KW – WL1W/00024579/8), 76/2 (nr KW – WL1W/00024584/6), 79/1 (nr KW – WL1W/00085012/1), 79/2 (nr KW – WL1W/00085012/1), 76/3 (nr KW – WL1W/ 00096245/3), 80/3 (nr KW – WL1W/00024579/8), 81/1 (nr KW – WL1W/00025217/0),
77/1 (nr KW – WL1W/00021741/4), 82 (nr KW – WL1W/00024579/8), 83/1 (nr KW – WL1W/00024579/8), 84 (nr KW – WL1W/00015889/8) – obręb ewid. 0002 Boża Wola; 45/7 (nr KW – WL1W/00066358/9), 46 (nr KW – WL1W/00085384/9), 55 (nr KW – WL1W/00006312/7), 61/1 (nr KW – WL1W/00092164/3), 61/5 (nr KW – WL1W/ 00020710/1), 66/2 (nr KW – WL1W/00035956/5), 68/2 (nr KW – WL1W/00024722/6),
72/1 (nr KW – WL1W/00018823/9), 75/2 (nr KW – WL1W/00018824/6), 29/2 (nr KW – WL1W/00009681/5), 83/3 (nr KW – WL1W/00043595/5), 85 (nr KW – WL1W/ 00092858/5), 89/2 (nr KW – WL1W/ 00078132/6), 92/2 (nr KW – WL1W/00020710/1),
96/2 (nr KW – WL1W/00031511/6), 102/4 (nr KW – WL1W/00064262/5), 107/4 (nr KW – WL1W/00064262/5), 101/2 (nr KW – WL1W/00085385/6), 110/3 (nr KW – WL1W/ 00020827/4), 110/1 (nr KW – WL1W/00014985/4), 42 (nr KW – WL1W/00092858/5),
111/1 (nr KW – WL1W/00014985/4), 111/2 (nr KW – WL1W/00020827/4), 115/5 (nr KW – WL1W/00020729/7), 115/6 (nr KW – WL1W/00020729/7), 118/2 (brak danych),
134/3 (nr KW – WL1W/00014988/5), 134/1 (nr KW – WL1W/00058733/3), 135 (nr KW – WL1W/00057727/1), 136/2 (nr KW – WL1W/00023817/2), 136/1 (nr KW – WL1W/ 00023769/0) – obręb ewid. 0007 Kurowo Babia Góra; 1 (nr KW – WL1W/00085010/7),
47 (nr KW – WL1W/00021782/3), 86 (nr KW – WL1W/00021782/3), 48 (nr KW – WL1W/ 00021782/3), 50 (nr KW – WL1W/ 00084974/5), 54/2 (nr KW – WL1W/00074208/2),
51 (brak danych), 55 (nr KW – WL1W/ 00074208/2), 62 (nr KW – WL1W/00006077/7),
63/2 (nr KW – WL1W/00090102/7), 64/2 (nr KW – WL1W/00090102/7), 65/2 (nr KW – WL1W/00074719/7), 66 (nr KW – WL1W/00042270/4), 67 (nr KW – WL1W/00074719/7), 68 (nr KW – WL1W/00037055/3), 69/2 (nr KW – WL1W/00095322/0), 69/3 (nr KW – WL1W/00095323/7), 69/4 (nr KW – WL1W/00015061/8), 70/2 (nr KW – WL1W/ 00089156/0), 70/1 (nr KW – WL1W/ 00089156/0), 71/2 (nr KW – WL1W/00028887/8) – obręb ewid. 0008 Kurowo Parcele; 38/1 (nr KW – WL1W/00039054/0), 41 (nr KW – WL1W/00092097/2), 88 (nr KW – WL1W/00045814/1), 89 (nr KW – WL1W/00064210/6) – obręb ewid. 0018 Zawada Nowa; 22 (nr KW – WL1W/00084978/3), 61 (nr KW – WL1W/00061451/6), 62 (nr KW – WL1W/ 00045814/1), 63 (brak danych), 68 (nr KW – WL1W/00032479/6), 70 (nr KW – WL1W/ 00011844/3), 71/2 (nr KW – WL1W/ 00062256/6) – obręb ewid. 0016 Zakrzewo; 55 (nr KW – WL1W/00085156/2),
62/2 (nr KW – WL1W/00048252/4), 63 (nr KW – WL1W/00065703/6), 64 (nr KW – WL1W/00048252/4), 65 (nr KW – WL1W/ 00085156/2), 70/2 (nr KW – WL1W/ 00079043/2), 71 (nr KW – WL1W/00091487/6) – obręb ewid. 0017 Zakrzewo Parcele (gmina Baruchowo).

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji wg zasad określonych
na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/nowe-zasady-obslugi-klienta-w-wydziale-infrastruktury-i-rolnictwa lub na stronie BIP Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w okresie 14 dni od jej zamieszczenia, bądź uzyskać informację mailowo (e-mail: mbagniewski@bydgoszcz.uw.gov.pl) lub pod
nr telefonu 52 349 74 95 w godzinach 11:00 – 14:00.

Obwieszczenie zostało zamieszczone w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych ze względu na lokalizację inwestycji w zakresie terminalu, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach podmiotowych urzędów tych gmin oraz urzędu wojewódzkiego, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim, ze skutkiem doręczenia na dzień obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim.

Odwołanie od decyzji wnosi się w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia o jej wydaniu. Skuteczne doręczenie decyzji następuje z dniem obwieszczenia w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Agnieszka Żurawlew

Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

WIR.I.7840.9.101.2020.MB (D)