Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydawanie zarządzeń Wojewody, dotyczących wyrażenia zgody na podejmowanie przez starostów powiatowych rozstrzygnięć w przedmiocie gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa

Wydawanie zarządzeń Wojewody, dotyczących wyrażenia zgody na podejmowanie przez starostów powiatowych rozstrzygnięć w przedmiocie gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa

Podstawa prawna:

Art. 23 ust. 1 pkt. 7 i 7a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.)

Kto załatwia sprawę:

Oddział Skarbu Państwa
w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości
ul. Jagiellońska 3, IX p., pok. 91b lub 91e,
tel. 52 349-77-50, fax 52 349-77-52,

Oddział Zamiejscowy w Toruniu,
ul. Moniuszki 15-21, pok. 131 lub pok. 132,
tel. 56 611-51-14 lub 56 611-51-17, fax 56 622-65-65,

Wieloosobowe Stanowisko ds. Gospodarki Nieruchomościami
w Delegaturze Urzędu we Włocławku
ul. Brzeska 8, I p., pok. 16,17, 25,
tel. 54 231-43-68 , fax 54 231-36-68.

Jakie dokumenty trzeba złożyć:
Wniosek, który musi zawierać:

  1. oznaczenie nieruchomości,
  2. wartość nieruchomości i cenę nieruchomości,
  3. sposób rozporządzenia, a w przypadku darowizny nieruchomości lub innych nieodpłatnych rozporządzeń osobę, na rzecz której następuje rozporządzenie,
  4. uzasadnienie gospodarcze czynności prawnej, z uwzględnieniem przeznaczenia nieruchomości w planie miejscowym oraz planie realizacji polityki gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

Załączniki:

  1. odpis z księgi wieczystej, prowadzonej dla nieruchomości, będącej przedmiotem rozporządzenia,
  2. dokumenty potwierdzające wartość nieruchomości,
  3. informację, że nie toczy się postępowanie o którym mowa w art. 34 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
  4. inne dokumenty potwierdzające dane i informacje zawarte we wniosku.

Opłaty:

Nie wnosi się opłaty

 

Termin załatwienia sprawy:

Rozpatrzenie wniosku następuje w terminie 1 miesiąca od dnia doręczenia wojewodzie wniosku spełniającego wyżej wymienione wymagania.

W sprawach szczególnie skomplikowanych, termin rozpatrzenia wniosku może ulec wydłużeniu, nie dłużej niż o 30 dni, a w przypadku zlecenia sporządzenia dodatkowej wyceny nieruchomości lub wystąpienia w trybie, o którym mowa w art. 157 ust. 1 lub 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, o czas niezbędny na wykonanie tych czynności. O przyczynie wydłużenia terminu rozpatrzenia wniosku wojewoda zawiadamia wnioskodawcę.

Czy i do kogo można się odwołać:

Rozstrzygnięcie wojewody jest ostateczne.