Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przekazywanie nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - na rzecz województwa

Przekazywanie nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego

Przekazywanie nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz województwa

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. – o samorządzie wojewódzkim (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 ze zm.)
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1999 roku w sprawie trybu przekazania mienia przez Skarb Państwa powiatom i miastom na prawach powiatu oraz określenia kategorii mienia wyłączonego z przekazania (Dz.U. 13, poz.114).

 

 

 

Przekazywanie mienia na rzecz powiatu odbywa się w dwóch trybach:

 • z mocy prawa (art. 60 ustawy z dnia 13 października 1998 r.),
 • na wniosek (art. 49 ustawy z dnia z dnia 5 czerwca 1998 r.).

Kto załatwia sprawę:

Oddział Gospodarowania Nieruchomościami Rolnymi i Komunalizacji
w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości
ul. Jagiellońska 3, IX p., pok. 91c, 91d, 92 i 82,
tel. 52 349-77-50, fax 52 349-77-52,

Oddział Zamiejscowy w Toruniu,
ul. Moniuszki 15-21, pok. 131 lub pok. 132,
tel. 56 611-51-14 lub 56 611-51-17, fax 56 622-65-65,

Wieloosobowe Stanowisko ds. Gospodarki Nieruchomościami
w Delegaturze Urzędu we Włocławku
ul. Brzeska 8, I p., pok. 16,17, 25,
tel. 54 231-43-68 , fax 54 231-36-68.

Jakie dokumenty trzeba złożyć:
Wniosek, który musi zawierać:

Postępowanie z mocy prawa:

 • wypis z rejestru gruntów wg stanu na dzień 31grudnia 1998 r.,
 • aktualny wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej,
 • odpis zupełny z księgi wieczystej,
 • dokumentacja o której mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
  2 lutego 1999 r. w sprawie trybu przekazania mienia przez Skarb Państwa powiatom i miastom na prawach powiatu oraz określenia kategorii mienia wyłączonego z przekazania,
 • dokumenty potwierdzające, że nieruchomość stanowiła własność Skarbu Państwa wg stanu na dzień 31 grudnia 1998 r., jeżeli stan taki nie wynika
  z księgi wieczystej (orzeczenie sądu, decyzja administracyjna, umowa),
 • dokumenty pozwalające udowodnić .

 

Postępowanie na wniosek:

 • wypis z rejestru gruntów aktualny oraz wg stanu na dzień 31grudnia 1998 r.,
 • aktualny wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej,
 • odpis zupełny z księgi wieczystej,
 • dokumenty potwierdzające, że nieruchomość stanowiła własność Skarbu Państwa wg stanu na dzień 31 grudnia 1998 r., jeżeli stan taki nie wynika
  z księgi wieczystej (orzeczenie sądu, decyzja administracyjna, umowa),
 • dokumentacja fotograficzna,
 • informacje (dokumenty) pozwalające ustalić w jaki sposób powiat na danym terenie realizuje zadanie własne w rozumieniu art. 1 aktualny wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej 4 ust. 1 ustawy z dnia
  5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1668 ze zm.).

Opłaty:

Nie wnosi się opłaty

Termin załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie przewidzianym przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego.

Czy i do kogo można się odwołać:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji za pośrednictwem Wojewody, który wydał decyzję.

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji Stronie.