Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 27 maja 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.6.2021.ML

 

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 27 maja 2021 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu z dnia 7 maja 2021 r., znak: WUOZ.DW.WZN.5151.1.62.2021.LS;

- Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą w Odolionie z dnia
11 maja 2021 r., znak: DUDiM.413.9.2021;

- Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie z dnia 17 maja 2021 r., znak: DOP-WPGP.483.311.2021.2.MS;

- Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 14/TZ/2021 z dnia 7 maja 2021 r., znak: ZKPPT.7637.118.2021;

- Starostę Aleksandrowskiego z dnia 30 kwietnia 2021 r., znak: GN.Gg.7582.48.2021;

 

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym pn.: „Budowa obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R ORx018-091335-XXX01/10200_L018_AleksandrowKujawski_004 dla modernizacji linii kolejowej, na działce nr ewid. 16/25, obręb 0001 Aleksandrów Kujawski, położonej
w Aleksandrowie Kujawskim”.

 

 

Znak sprawy: WIR.II.746.1.6.2021.ML

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Maria Czerwińska-Klich

Kierownik

Oddziału Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego

Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa