Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 27 maja 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.9.2021.ML

 

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 27 maja 2021 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

 

- Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu z dnia 11 maja 2021 r., znak: ZS.224.2.203.2021;

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 17 maja 2021 r., znak: WST.612.185.2021.KMR;

- Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy z dnia 5 maja 2021 r., znak: WSzWByd-WO.ZP.0731.186.2021;

- Starostę Toruńskiego z dnia 18 maja 2021 r., znak: AB.673.2.2021.KM;

 

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym pn.: „Budowa punktu czerpania wody – zbiornika podziemnego wraz
z utwardzonym placem manewrowym na terenie leśnictwa Pieczenia oddz. 429a,
na nieruchomości oznaczonej jako działka nr ewid. 3429/1, obręb 0004 Popioły, gmina Wielka Nieszawka”.

 

Znak sprawy: WIR.II.746.1.9.2021.ML

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Maria Czerwińska-Klich

Kierownik

Oddziału Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego

Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa