Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 26 maja 2021 r. WIR.I.7840.13.1.2021.MB (Z)

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO

z dnia 26 maja 2021 r.

            Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 t.j.) oraz art. 6 ust. 1 pkt 3 w związku
z art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 2309 ze zm.),  

podaję do publicznej wiadomości

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek inwestora: PERN S.A., reprezentowanego przez Panią Agnieszkę Chojnacką, postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego pn.: „Budowa pośredniej stacji pomp SC-1A pomiędzy SC-1 Góry i IKS Solino wraz z infrastrukturą towarzyszącą niezbędną do jej prawidłowego funkcjonowania”,

na działkach nr ewid: 89 (nr KW – WL1W/00002186/6), 105 (nr KW – WL1W/00081931/1), 106/2 (nr KW – WL1W/00071280/9), 114 (nr KW – WL1W/00081931/1), 115 (nr KW – WL1W/00024873/9), 117/1 (nr KW – WL1W/00010055/8), 117/2 (nr KW – WL1W/ 00010055/8), 120 (nr KW – WL1W/00070567/8), 122 (nr KW – WL1W/00081933/5),
126 (nr KW – WL1W/00023626/6) obręb ewid. 0003 Osiecz Mały, gm. Boniewo.

 

Z aktami sprawy można zapoznać się wg zasad określonych na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/nowe-zasady-obslugi-klienta-w-wydziale-infrastruktury-i-rolnictwa, bądź uzyskać informację mailowo (e-mail: mbagniewski@ bydgoszcz.uw.gov.pl) lub pod nr telefonu 52 349 74 95 w godzinach 11:00 – 14:00,
w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia na stronie internetowej www.bydgoszcz.uw.gov.pl oraz na tablicach ogłoszeń: Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Urzędu Gminy Boniewo oraz w gazecie o zasięgu ogólnopolskim.

 

 

        Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Agnieszka Żurawlew

Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

 

WIR.I.7840.13.1.2021.MB (Z)