Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego

Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego,
systemu językowo-migowego i
sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski, na podstawie art. 15 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (PDFDz. U. Nr 209, poz. 1243 ze zm. (45,03KB)), zobowiązany jest do prowadzenia rejestru tłumaczy polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

Rejestr jest prowadzony wyłącznie w formie elektronicznej.

Zakres oraz zasady funkcjonowania rejestru określił Minister Pracy i Polityki Społecznej w rozporządzeniu z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie rejestru tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (PDFDz.U. poz. 652 (307,55KB)).
 

  1. DOCRejestr (77,50KB) tłumaczy polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).
  2. PDFWniosek o wpis do rejestru (278,59KB) tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych.
  3. PDFOświadczenie (146,52KB) potwierdzające znajomość PJM, SJM lub SKOGN.
  4. PDFWniosek o zmianę danych (319,14KB) podlegających wpisowi do rejestru tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych.
  5. PDFZawiadomienie o wpisie do rejestru (144,16KB).
  6. PDFZawiadomienie o wykreśleniu z rejestru (166,03KB).