Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Decyzja 23tz2021

Strona archiwalna

 

Termin udostępnienia: 20.05.2021 r. – 2.06.2021 r.

 

            Na podstawie art. art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) udostępnia się treść decyzji Nr 23/Tz/2021 z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie o sygnaturze WIR.I.7840.5.3.2021.PK dot. budowy budynku technicznego oraz infrastruktury technicznej,
w tym instalacji do podziemnego magazynowania produktów naftowych, dróg i zbiornika retencyjnego na działce nr ew. 4/44, obręb 0004 Kawka we Włocławku.

PDFPełna treść ogłoszenia (1,54MB)
 

z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Agnieszka Żurawlew

Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa