Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Nr sprawy: WIR.I.7840.5.3.2021.PK

Bydgoszcz 20.05.2021 r.

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

 

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.)

 

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

 

podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora: Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Beatę Piwowar, który został przedłożony dnia 3 marca 2021 r. (uzup. w dniu 23 marca 2020 r. oraz 28 kwietnia
2020 r.), decyzją Nr 23/Tz/2021 z dnia 19 maja 2021 r. został zatwierdzony projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany oraz zostało udzielone pozwolenie na budowę pn.: „Budowa budynku technicznego oraz infrastruktury technicznej,
w tym instalacji do podziemnego magazynowania produktów naftowych, dróg i zbiornika retencyjnego na działce nr ew. 4/44, obręb 0004 Kawka we Włocławku.”

 

 

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się wg zasad określonych na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/nowe-zasady-obslugi-klienta-w-wydziale-infrastruktury-i-rolnictwa, bądź uzyskać informację mailowo (e-mail: pkaczynski@bydgoszcz.uw.gov.pl) lub pod nr telefonu 52 349 74 98
w godzinach 11:00 – 14:00.

 

z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Agnieszka Żurawlew

Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

 

 

Nr sprawy: WIR.I.7840.5.3.2021.PK