Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 11 maja2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.6.2019.MT

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 11 maja2021 r.

o wniesieniu odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

 

Na podstawie art. 131 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zwanej dalej k.p.a.,
w związku z art. 11c i art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1363 ze zm.) informuję, iż za pośrednictwem tutejszego organu zostały wniesione odwołania od decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 2/2021 wydanej w dniu
8 kwietnia 2021 r., znak: WIR.V.7820.6.2019.MT o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ul. Olsztyńskiej w Toruniu na odcinku od ul. Czekoladowej
do granicy miasta w ciągu drogi krajowej nr 15”.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. niniejsze obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie
14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informuję, że zgodnie z art. 133 k.p.a. odwołanie wraz z aktami sprawy zostało przesłane do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.

Strony postępowania zakończonego wydaniem w/w decyzji mogą się zapoznać z treścią odwołań w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa, ul. Jagiellońska 3, budynek B, piętro XI, pok. 112
(tel. 52-349-74-19), w godzinach pracy Urzędu, wyłącznie po uzgodnieniu terminu
za pomocą poczty tradycyjnej, telefonicznie lub mailowo
. Bieżące informacje dotyczące funkcjonowania K-PUW w Bydgoszczy dostępne są na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/nowe-zasady-obslugi-klienta-w-wydziale-infrastruktury-i-rolnictwa.

Znak sprawy: WIR.V.7820.6.2019.MT

 

Z up. WOJEWODY

KUJAWSKO-POMORSKIEGO

 

Agnieszka Waszak

Kierownik

Oddziału Budownictwa Specjalnego

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa