Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 10 maja 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.2.2021.ML

 

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 10 maja 2021 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Burmistrza Nakła nad Notecią z dnia 9 kwietnia 2021 r., znak: ZID.7230.2.76.2021;

- Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2021 r., znak: DOP-WPGP.483.250.2021.2.PDo;

- Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 9/TZ/2021 z dnia 15 kwietnia
2021 r., znak: ZKPPT.7637.83.2021;

- Starostę Nakielskiego z dnia 19  kwietnia 2021 r., znak: WWA.670.4.2.2020.EP;

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią z dnia 9 kwietnia 2021 r., znak: N.NZ.9022.4.0.1.21;

 

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 160 PE, na działkach
nr ewid. 2121/3, 2121/4, 2121/5, 2121/6, 2537/2, 2537/3, obręb 0001 Nakło nad Notecią, gmina Nakło nad Notecią”.

Zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a. (zdanie drugie) zawiadomienie uważa się za dokonane
po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz Urzędu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.

 

 

 

Znak sprawy: WIR.II.746.1.2.2021.ML

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Maria Czerwińska-Klich

Kierownik

Oddziału Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego

Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa