Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Nr sprawy: WIR.I.7840.2.5.2021.MO

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

 

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 j. t.)

 

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

 

podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora: Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Ewę Banaś, przedłożonego w dniu 8 lutego 2021 r. (uzup. dnia 12 lutego 2021 r., 29 marca 2021 r., 23 kwietnia 2021 r.), decyzją Nr 25/2021 z dnia 10 maja 2021 r. został zatwierdzony projekt budowlany i udzielone pozwolenie na budowę dla zamierzenia pn.: „Budowa stacji paliw PKN ORLEN wraz z infrastrukturą techniczną oraz wewnętrzną instalacją gazową na terenie Miejsca Obsługi Podróżnych MOP Żnin Zachód przy drodze ekspresowej S-5”, realizowanego na działkach nr ewid. 104/18, 104/15, 101/1 obręb 0039 Żnin Wieś, jedn. ewid. 041906_5 Żnin Wieś. Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się na zasadach obsługi klienta obowiązujących w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa dostępnych na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/nowe-zasady-obslugi-klienta-w-wydziale-infrastruktury-i-rolnictwa lub pod nr telefonu 52 349 74 91 (w godz. od 11:00 do 14:00).

 

 

z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Agnieszka Żurawlew

Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

 

 

 

 

 

 

Nr sprawy: WIR.I.7840.2.5.2021.MO