Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 30 kwietnia 2021 r. WIR.II.746.1.52.2020.JB


WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

          WIR.II.746.1.52.2020.JB

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 30 kwietnia 2021 r.

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu z dnia 5 marca 2021 r. nr WZN 260/2021, znak: WUOZZ-DB-WZN.5151.7.20.2021.WP;

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 3 marca 2021 r. znak: WST.612.1.80.2021.KMR;

- Wójta Gminy Śliwice z dnia 3 marca 221 r. znak: RG.7211.24.2021;

- Marszałka Województwa Kujawsko–Pomorskiego Nr 5/TZ/2021 z dnia 10 marca 2021 r., znak: ZKPPT.7637.57.2021;

- Starostę Tucholskiego z dnia 26 lutego 2021 r., znak: BD.674.P.Śl.2.2021.MŚ;

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R ORx201-084470-XXX-01/10731_LE201_Zarosle_012 dla modernizacji linii kolejowej nr 201 na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A w ramach NPW ERTMS, na działkach  nr ewid. 170/16 i 170/20, obręb 0002 Brzozowe Błota, położonych w miejscowości Brzozowe Błota, gmina Śliwice.

Zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a. (zdanie drugie) zawiadomienie uważa się za dokonane
po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz Urzędu Gminy Gruta.

 

 

 

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Maria Czerwińska-Klich

Kierownik

Oddziału Planowania

i Zagospodarowania Przestrzennego

Wydział Infrastruktury i Rolnictwa