Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wyniki konkursu Senior+ edycja 2021

Na podstawie uchwały nr 191 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r.  w sprawie ustanowionego Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 (M.P. z 2021 r. poz. 10) oraz w związku z ogłoszeniem konkursu w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, edycja w 2021 r., w załączeniu przekazuję wyniki naboru ofert oraz „Oświadczenie o przyjęciu dotacji”.

Uprzejmie zawiadamiam, że dofinansowanie zostało przyznane jednostkom samorządu terytorialnego, których oferty zostały złożone zgodnie z procedurą konkursową, otrzymały pozytywną ocenę i zostały zakwalifikowane do Programu „Senior+” na lata 2021-2025, edycja w 2021 r.,

Rankingi ofert, które otrzymały dofinansowanie, zostały opublikowane w dniu 4 maja 2021 r. na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej senior.gov.pl

W celu otrzymania dotacji beneficjent, którego oferta umieszczona została na liście ofert zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania zobowiązany jest, w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników konkursu przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego lub przez wojewodę, dostarczyć do urzędu wojewódzkiego oświadczenie o przyjęciu dotacji (według zamieszczonego wzoru). Oświadczenie należy złożyć do dnia 14.05.2020 r.

Za datę złożenia oświadczenia uznaje się datę wpływu do urzędu, przy czym złożenie oświadczenia rozumie się również wysłanie zeskanowanego oświadczenia podpisanego przez osoby upoważnione e-PUAP.

DOCXOswiadczenie o przyjeciu dotacji.docx (19,34KB)
PDFWyniki konkursu Senior Edycja 2021 - I modul.pdf (723,89KB)
PDFWyniki konkursu Senior Edycja 2020 - II modul.pdf (1,21MB)