Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 26 kwietnia 2021 r. znak sprawy: WIR.II.746.1.47.2020.JG

 

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia  26  kwietnia 2021 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

  1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy - z dnia 16 lutego 2021 r. znak: WST.612.1.61.2021.KMR
  2. Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 3/TZ/2021 z dnia 25 lutego 2021 r., znak: ZKPPT.7637.37.2021.;
  3. Starostę Świeckiego-z dnia 24 lutego 2021 r. znak: BOŚ.673.O.272.2021

 

uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R ORx215-019193-XXX-01/10859_L215_Osie_004 dla modernizacji linii kolejowej nr 215 na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS na terenie działki  ewidencyjnej nr 107/5, obręb 0007- Osie, gmina Osie, położonej
w miejscowości Osie.

Zgodnie z art. 49 §2 K.p.a. (zdanie drugie) zawiadomienie uważa się za dokonane
po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

znak sprawy: WIR.II.746.1.47.2020.JG

 

 

 

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Maria Czerwińska-Klich

Kierownik

Oddziału Planowania

i Zagospodarowania Przestrzennego
           w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa