Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Nr sprawy: WIR.I.7840.2.59.2020.AP

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

 

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.)

 

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

 

podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o., przedłożonym w dniu 23 listopada 2020 r., decyzją
Nr 19/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 r. został zatwierdzony projekt budowlany i udzielone pozwolenie na budowę obejmujące budowę odcinka kanalizacji deszczowej – retencja kanałowa nr 8 w ul. Szubińskiej w Bydgoszczy - nr zadania C3_K13K13.1_4.19
w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 223”
, realizowaną na działce o nr ew. 189 obręb 0085 M. Bydgoszcz.

Z treścią decyzji oraz aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Kujawsko–
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy wg zasad określonych na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/nowe-zasady-obslugi-klienta-w-wydziale-infrastruktury-i-rolnictwa.

 

z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Agnieszka Żurawlew

Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

 

 

 

Nr sprawy: WIR.I.7840.2.59.2020.AP