Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 31 marca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.50.2020.EP

.

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO

z dnia  31  marca 2021 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

-  Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z dnia 9 marca 2021 r., znak: ZDP-T/428/2021;

- Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Rejon Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu
   z dnia 12 marca 2021 r., znak: ZDW.RDW1.12.509.2021;

- Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 22 marca 2021 r., znak: DOP-WPGP.  
   483.175.2021.2.IN;

- Marszałka Województwa Kujawsko–Pomorskiego Nr 6/TZ/2021 z dnia 16 marca 2021 r., 
 znak: ZKPPT.7637.59.2021;

-  Starostę Inowrocławskiego z dnia 15 marca 2021 r., znak: AB.673.19.2021

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegającej na budowie rurociągów pomiędzy infrastrukturą IKS „Solino” S.A. oraz projektów modernizacji istniejących rurociągów, na działce nr ewid. 80/6, obręb 0002 Broniewice, gmina Janikowo.

Zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a. (zdanie drugie) zawiadomienie uważa się za dokonane
po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz Urzędu Gminy i Miasta Janikowo.

 

Znak sprawy:

WIR.II.746.1.50.2020.EP

 

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Maria Czerwińska-Klich

Kierownik

Oddziału Planowania

i Zagospodarowania Przestrzennego
           w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa