Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 30 marca 2021 r. znak: WIR.II.746.1. 11.2021.ML

 

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 30 marca 2021 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Prezydentem Miasta Bydgoszczy Nr WZR/11/21 z dnia 19 lutego 2021 r., znak: WZR-IV.644.3.1.2021;

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 12 lutego 2021 r., znak: WST.612.1.59.2021.KMR;

- Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2/TZ/2021 z dnia 17 lutego
2021 r., znak: ZKPPT.7637.35.2021;

- Prezydentem Miasta Bydgoszczy z dnia 15 lutego 2021 r., znak: WAB.I.6724.3.19.2021.MO;

- Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie z dnia 25 lutego 2021 r., znak: DOP-WPGP.483. 89.2021.2.IN;

 

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych pn.: „Budowa obiektu radiokomunikacyjnego (w skrócie OR) c0000707_ KUJ_B_LE131_ Niemcz_113 sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej nr 131, na działce nr ewid. 16, obręb 0355 Miasto Bydgoszcz, Miasto Bydgoszcz”.

 

Zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a. (zdanie drugie) zawiadomienie uważa się za dokonane
po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz Urzędu Miasta Bydgoszczy.

 

 

Znak sprawy: WIR.II.746.1.44.2020.ML

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Zygmunt Borkowski

Dyrektor

Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa