Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 24 marca 2021 r. znak: WIR.II.746.1. 51.2020.JG

 

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 24 marca 2021 r.

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

 

- Marszałka Województwa Kujawsko–Pomorskiego Nr 7/TZ/2021 z dnia 16 marca 2021 r., znak: ZKPPT.7637.60.2021;

- Miejski Zarząd Dróg w Toruniu z dnia 10 marca 2021 r., znak: EU.4300.3.5.2021;

- Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 19 marca 2021 r., znak: DOP-WPGP.483. 170.2021.2.KS;

 

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych dla inwestycji pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla OM Pancernych w Toruniu przy ulicy Twardej na działkach nr ewid.: 13/2, 14/1, 14/2, 15, 48/2, 49/2, obręb 46 Toruń”.

Zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a. (zdanie drugie) zawiadomienie uważa się za dokonane
po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz Urzędu Miasta Torunia.

 

Znak sprawy: WIR.II.746.1.51.2020.JG

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Maria Czerwińska-Klich

Kierownik

Oddziału Planowania i Zagospodarowania

                                                                       Przestrzennego

Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa