Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Nr sprawy: WIR.I.7840.1.9.2020.AP

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

 

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 j.t.)

 

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

 

podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o., przedłożonym w dniu 23 września 2020 r.,
decyzją Nr 12/2021 z dnia 9 marca 2021 r. został zatwierdzony projekt budowlany
i udzielone pozwolenie na budowę pn.: Budowa nowego wylotu do rzeki Brdy
–C2_K8K9_4.13_odc. 1”
w związku z inwestycją pn.: Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych, na terenie miasta Bydgoszcz. Budowa i przebudowa Część 1, Część 2, Część 3, realizowaną
na działce o nr ew. 33/5 obręb 0163 M. Bydgoszcz.

W związku z powyższym z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można
zapoznać się w siedzibie Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy wg zasad określonych na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/nowe-zasady-obslugi-klienta-w-wydziale-infrastruktury-i-rolnictwa.

 


z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Agnieszka Żurawlew

Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

 

 

 

 

Nr sprawy: WIR.I.7840.1.9.2020.AP