Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

 

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 t.j.)

 

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

 

podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora: Zarządu Dróg Miejskich w Grudziądzu, reprezentowanego przez Pana Jarosława Murgała, który został przedłożony w dniu 17 lipca 2020 r. (uzup. w dniu 24 sierpnia 2020 r. oraz w dniu 3 lutego 2021 r.) decyzją Nr 9/2021 z dnia 1 marca 2021 r. został zatwierdzony projekt budowlany
oraz zostało udzielone pozwolenie na budowę dla zadania pn.: Przebudowa torowiska tramwajowego na odcinku od ul. Wiejskiej do pętli tramwajowej na OM Rządz
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Niskoemisyjny transport publiczny” –
ul. Chełmińska od ul. Wiejskiej do ul. Kraszewskiego ze skrzyżowaniem
, na działkach
nr ewid.: 22/6, 50, 51, 52, 53 – obręb 104 M. Grudziądz; 167/6, 244, 289, 292, 293, 294, 271, 270, 269, 267, 264, 263 – obręb 108 M. Grudziądz; 182, 181/2, 151/1, 151/2, 147/6, 146/5, 145/4, 164/9 – obręb 109 M. Grudziądz; 4 – obręb 112 M. Grudziądz; 10, 9 – obręb 126
M. Grudziądz.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się wg zasad określonych na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/nowe-zasady-obslugi-klienta-w-wydziale-infrastruktury-i-rolnictwa, bądź uzyskać informację mailowo (e-mail: mbagniewski@bydgoszcz.uw.gov.pl) lub pod nr telefonu 52 349 74 95
w godzinach 11:00 – 14:00.

 

z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Agnieszka Żurawlew

Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

 

 

Nr sprawy: WIR.I.7840.2.33.2020.MB