Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 24 lutego 2021 r w sprawie WIR.II.747.18.2020.EP

            

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 24 lutego 2021 r.

            Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy  z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 2309), zwanej dalej „ustawą” oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”,

zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego,

1.1.1.      na wniosek spółki PERN S.A. z siedzibą w Płocku, działającej przez pełnomocników, o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym pn.: „Budowa pośredniej stacji pomp SC-1A pomiędzy SC-1 Góry i IKS Solino”. Przedmiotowa inwestycja ujęta została pod poz. 2 Załącznika do ustawy - jako „Budowa rurociągów ropy naftowej lub produktów naftowych w celu zmiany przebiegu trasy istniejących rurociągów ropy naftowej lub produktów naftowych albo ich odbudowa, rozbudowa, przebudowa, remont, rozbiórka lub zmiana sposobu użytkowania wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi.”

Inwestycja lokalizowana będzie na terenie powiatu włocławskiego, gmin: Boniewo, Izbica Kujawska i Lubraniec, na następujących nieruchomościach:

Lp.

Powiat

Gmina

Obręb

Nr działki

Nr KW

1

2

3

4

5

6

1

włocławski

Boniewo

Bierzyn

106

WL1W/00081928/7

2

włocławski

Boniewo

Bierzyn

128

WL1W/00014063/5

3

włocławski

Boniewo

Bierzyn

129

WL1W/00041282/4

4

włocławski

Boniewo

Bierzyn

130

WL1W/00011100/6

5

włocławski

Boniewo

Bierzyn

136

WL1W/00014586/7

6

włocławski

Boniewo

Bierzyn

137/1

WL1W/00013465/6

7

włocławski

Boniewo

Bierzyn

137/2

WL1W/00012286/0

8

włocławski

Boniewo

Bierzyn

138

WL1W/00081928/7

9

włocławski

Boniewo

Bierzyn

167

WL1W/00028660/1

10

włocławski

Boniewo

Bierzyn

172

WL1W/00028313/4

11

włocławski

Boniewo

Bierzyn

173

WL1W/00081928/7

12

włocławski

Boniewo

Bierzyn

194

WL1W/00014415/8

13

włocławski

Boniewo

Bierzyn

198

WL1W/00014586/7

14

włocławski

Boniewo

Bierzyn

212

WL1W/00081928/7

15

włocławski

Boniewo

Bierzyn

22

Brak KW

16

włocławski

Boniewo

Bierzyn

24

WL1W/00007472/3

17

włocławski

Boniewo

Bierzyn

25

Brak KW

18

włocławski

Boniewo

Bierzyn

26

WL1W/00014588/1

19

włocławski

Boniewo

Bierzyn

27

WL1W/00014586/7

20

włocławski

Boniewo

Bierzyn

28

WL1W/00022069/6

21

włocławski

Boniewo

Bierzyn

29

WL1W/00023195/5

22

włocławski

Boniewo

Bierzyn

30

WL1W/00081928/7

23

włocławski

Boniewo

Bierzyn

33

WL1W/00029438/3

24

włocławski

Boniewo

Bierzyn

36/2

WL1W/00007452/7

25

włocławski

Boniewo

Bierzyn

37

WL1W/00013710/9

26

włocławski

Boniewo

Lubomin Leśny

100

WL1W/00081114/8

27

włocławski

Boniewo

Lubomin Leśny

101

WL1W/00017243/2

28

włocławski

Boniewo

Lubomin Leśny

102

WL1W/00081114/8

29

włocławski

Boniewo

Lubomin Leśny

103

WL1W/00001656/5

30

włocławski

Boniewo

Lubomin Leśny

104

WL1W/00088362/0

31

włocławski

Boniewo

Lubomin Leśny

105

WL1W/00013444/3

32

włocławski

Boniewo

Lubomin Leśny

11/1

WL1W/00040612/0

33

włocławski

Boniewo

Lubomin Leśny

11/2

WL1W/00060350/1

34

włocławski

Boniewo

Lubomin Leśny

12

WL1W/00081114/8

35

włocławski

Boniewo

Lubomin Leśny

13

WL1W/00081114/8

36

włocławski

Boniewo

Lubomin Leśny

14/3

WL1W/00090167/0

37

włocławski

Boniewo

Lubomin Leśny

15

WL1W/00033577/0

38

włocławski

Boniewo

Lubomin Leśny

20

WL1W/00081114/8

39

włocławski

Boniewo

Lubomin Leśny

21/2

WL1W/00033577/0

40

włocławski

Boniewo

Lubomin Leśny

22

WL1W/00081114/8

41

włocławski

Boniewo

Lubomin Leśny

23

WL1W/00017243/2

42

włocławski

Boniewo

Lubomin Leśny

24

WL1W/00030071/2

43

włocławski

Boniewo

Lubomin Leśny

73

WL1W/00098593/1

44

włocławski

Boniewo

Lubomin Leśny

93

WL1W/00030071/2

45

włocławski

Boniewo

Lubomin Leśny

96

WL1W/00017243/2

46

włocławski

Boniewo

Lubomin Rządowy

140

WL1W/00085861/7

47

włocławski

Boniewo

Lubomin Rządowy

197

WL1W/00024432/6

48

włocławski

Boniewo

Lubomin Rządowy

198/2

WL1W/00013126/8

49

włocławski

Boniewo

Lubomin Rządowy

200/1

WL1W/00102299/2

50

włocławski

Boniewo

Lubomin Rządowy

201

WL1W/00094500/5

51

włocławski

Boniewo

Lubomin Rządowy

204

WL1W/00010622/4

52

włocławski

Boniewo

Lubomin Rządowy

229

WL1W/00081121/0

53

włocławski

Boniewo

Lubomin Rządowy

29

WL1W/00011354/1

54

włocławski

Boniewo

Lubomin Rządowy

50

WL1W/00081121/0

55

włocławski

Boniewo

Lubomin Rządowy

53

WL1W/00009246/4

56

włocławski

Boniewo

Lubomin Rządowy

55

WL1W/00004888/1

57

włocławski

Boniewo

Lubomin Rządowy

56

WL1W/0004887/4

58

włocławski

Boniewo

Lubomin Rządowy

59

WL1W/00081121/0

59

włocławski

Boniewo

Lubomin Rządowy

75/1

WL1W/00058988/5

60

włocławski

Boniewo

Lubomin Rządowy

75/2

WL1W/00013125/1

61

włocławski

Boniewo

Lubomin Rządowy

79/1

WL1W/00084150/3

62

włocławski

Boniewo

Lubomin Rządowy

79/2

WL1W/00084150/3

63

włocławski

Boniewo

Lubomin Rządowy

98

WL1W/00089476/9

64

włocławski

Boniewo

Lubomin Wieś

10

WL1W/00019780/2

65

włocławski

Boniewo

Lubomin Wieś

11

WL1W/00081225/9

66

włocławski

Boniewo

Lubomin Wieś

13/4

WL1W/00059513/2

67

włocławski

Boniewo

Lubomin Wieś

17/2

WL1W/00026520/4

68

włocławski

Boniewo

Lubomin Wieś

19

WL1W/00081225/9

69

włocławski

Boniewo

Lubomin Wieś

20

WL1W/00026520/4

70

włocławski

Boniewo

Lubomin Wieś

21

WL1W/00012295/6

71

włocławski

Boniewo

Lubomin Wieś

216

WL1W/00081225/9

72

włocławski

Boniewo

Lubomin Wieś

27

Brak KW

73

włocławski

Boniewo

Lubomin Wieś

31/3

WL1W/00029731/7

74

włocławski

Boniewo

Lubomin Wieś

35/3

WL1W/00024497/9

75

włocławski

Boniewo

Lubomin Wieś

39/2

Brak KW

76

włocławski

Boniewo

Lubomin Wieś

42/2

Brak KW

77

włocławski

Boniewo

Lubomin Wieś

46/2

WL1W/00002547/5

78

włocławski

Boniewo

Lubomin Wieś

52

WL1W/00081225/9

79

włocławski

Boniewo

Lubomin Wieś

9

WL1W/00019780/2

80

włocławski

Boniewo

Osiecz Mały

10

WL1W/00081933/5

81

włocławski

Boniewo

Osiecz Mały

101

WL1W/00070288/8

82

włocławski

Boniewo

Osiecz Mały

102/5

WL1W/00097547/7

83

włocławski

Boniewo

Osiecz Mały

102/6

WL1W/00070288/8

84

włocławski

Boniewo

Osiecz Mały

105

WL1W/00081931/1

85

włocławski

Boniewo

Osiecz Mały

106/2

WL1W/00071280/9

86

włocławski

Boniewo

Osiecz Mały

114

WL1W/00081931/1

87

włocławski

Boniewo

Osiecz Mały

115

WL1W/00024873/9

88

włocławski

Boniewo

Osiecz Mały

117/1

WL1W/00010055/8

89

włocławski

Boniewo

Osiecz Mały

117/2

WL1W/00010055/8

90

włocławski

Boniewo

Osiecz Mały

118

WL1W/00070567/8

91

włocławski

Boniewo

Osiecz Mały

119

WL1W/00070567/8

92

włocławski

Boniewo

Osiecz Mały

120

WL1W/00070567/8

93

włocławski

Boniewo

Osiecz Mały

122

WL1W/00081933/5

94

włocławski

Boniewo

Osiecz Mały

126

WL1W/00023626/6

95

włocławski

Boniewo

Osiecz Mały

15

WL1W/00085310/0

96

włocławski

Boniewo

Osiecz Mały

33

Brak KW

97

włocławski

Boniewo

Osiecz Mały

34

Brak KW

98

włocławski

Boniewo

Osiecz Mały

35

WL1W/00081934/2

99

włocławski

Boniewo

Osiecz Mały

44

WL1W/00081934/2

100

włocławski

Boniewo

Osiecz Mały

58

Brak KW

101

włocławski

Boniewo

Osiecz Mały

59

WL1W/00091744/6

102

włocławski

Boniewo

Osiecz Mały

6

WL1W/00085310/0

103

włocławski

Boniewo

Osiecz Mały

60

Brak KW

104

włocławski

Boniewo

Osiecz Mały

61

Brak KW

105

włocławski

Boniewo

Osiecz Mały

62

WL1W/00001511/7

106

włocławski

Boniewo

Osiecz Mały

63

WL1W/00090694/3

107

włocławski

Boniewo

Osiecz Mały

64

WL1W/00017992/7

108

włocławski

Boniewo

Osiecz Mały

67

WL1W/00090694/3

109

włocławski

Boniewo

Osiecz Mały

68

WL1W/00090694/3

110

włocławski

Boniewo

Osiecz Mały

69

WL1W/00001511/7

111

włocławski

Boniewo

Osiecz Mały

7

WL1W/00085310/0

112

włocławski

Boniewo

Osiecz Mały

70

WL1W/00085311/7

113

włocławski

Boniewo

Osiecz Mały

71

WL1W/00029984/5

114

włocławski

Boniewo

Osiecz Mały

89

Brak KW

115

włocławski

Boniewo

Osiecz Mały

90

WL1W/00081931/1

116

włocławski

Boniewo

Osiecz Mały

93

WL1W/00008757/2

117

włocławski

Boniewo

Osiecz Mały

94/2

WL1W/00089458/7

118

włocławski

Boniewo

Osiecz Mały

95/1

WL1W/00080176/3

119

włocławski

Boniewo

Osiecz Mały

95/2

WL1W/00096719/7

120

włocławski

Boniewo

Osiecz Mały

98

WL1W/00026409/0

121

włocławski

Boniewo

Osiecz Mały

99

WL1W/00081933/5

122

włocławski

Izbica Kujawska

Wietrzychowice

1

WL1R/00012149/4

123

włocławski

Lubraniec

Borek

118/2

WL1W/00014150/2

124

włocławski

Lubraniec

Borek

121/3

WL1W/00041434/5

125

włocławski

Lubraniec

Borek

122/2

WL1W/00081964/1

126

włocławski

Lubraniec

Borek

126

WL1W/00090582/5

127

włocławski

Lubraniec

Kolonia Łódź

109

WL1W/00065919/3

128

włocławski

Lubraniec

Kolonia Łódź

114

WL1W/00101264/1

129

włocławski

Lubraniec

Kolonia Łódź

123/1

WL1W/00026320/2

130

włocławski

Lubraniec

Kolonia Łódź

125/1

WL1W/00065919/3

131

włocławski

Lubraniec

Kolonia Piaski

248

WL1W/00092235/2

132

włocławski

Lubraniec

Kolonia Piaski

272

Brak KW

133

włocławski

Lubraniec

Kolonia Piaski

273

WL1W/00081304/7

134

włocławski

Lubraniec

Kolonia Piaski

278

WL1W/00085412/5

135

włocławski

Lubraniec

Lubrańczyk

16/2

WL1W/00081946/9

136

włocławski

Lubraniec

Lubrańczyk

30

WL1W/00081944/5

137

włocławski

Lubraniec

Lubrańczyk

31/6

WL1W/00017994/1

138

włocławski

Lubraniec

Lubrańczyk

31/7

WL1W/00044741/1

139

włocławski

Lubraniec

Lubrańczyk

31/8

WL1W/00016081/1

140

włocławski

Lubraniec

Lubrańczyk

4

WL1W/00031127/7

141

włocławski

Lubraniec

Lubrańczyk

5

WL1W/00092497/6

142

włocławski

Lubraniec

Lubrańczyk

6/1

WL1W/00028619/9

143

włocławski

Lubraniec

Lubrańczyk

6/3

WL1W/00044741/1

144

włocławski

Lubraniec

Lubrańczyk

6/4

WL1W/00028619/9

145

włocławski

Lubraniec

Miasto Lubraniec

694/21

WL1W/00036381/0

146

włocławski

Lubraniec

Miasto Lubraniec

694/22

WL1W/00099002/9

147

włocławski

Lubraniec

Siemnówek

106/2

WL1W/00028573/4

148

włocławski

Lubraniec

Siemnówek

106/3

WL1W/00028573/4

149

włocławski

Lubraniec

Siemnówek

160/2

WL1W/00028573/4

150

włocławski

Lubraniec

Siemnówek

160/3

WL1W/00028573/4

151

włocławski

Lubraniec

Siemnówek

168

WL1W/00094575/1

152

włocławski

Lubraniec

Siemnówek

184/1

WL1W/00023573/9

153

włocławski

Lubraniec

Siemnówek

192

WL1W/00090652/7

154

włocławski

Lubraniec

Siemnówek

193/2

WL1W/00098254/3

155

włocławski

Lubraniec

Siemnówek

262/2

WL1W/00098254/3

156

włocławski

Lubraniec

Siemnówek

43

WL1W/00007002/8

157

włocławski

Lubraniec

Siemnówek

44/1

WL1W/00007001/1

158

włocławski

Lubraniec

Siemnówek

47/1

WL1W/00007036/5

159

włocławski

Lubraniec

Siemnówek

52/1

WL1W/00030687/3

160

włocławski

Lubraniec

Siemnówek

78

WL1W/00098254/3

161

włocławski

Lubraniec

Siemnówek

86/3

WL1W/00009963/6

162

włocławski

Lubraniec

Siemnówek

87/6

WL1W/00013072/4

163

włocławski

Lubraniec

Siemnówek

87/8

WL1W/00086558/7

164

włocławski

Lubraniec

Siemnówek

91/4

WL1W/00013066/9

165

włocławski

Lubraniec

Siemnówek

91/5

WL1W/00058134/4

166

włocławski

Lubraniec

Siemnówek

91/6

WL1W/00014234/5

167

włocławski

Lubraniec

Siemnówek

92/4

WL1W/00014789/0

168

włocławski

Lubraniec

Siemnówek

93/6

WL1W/00022708/8

169

włocławski

Lubraniec

Siemnówek

95/1

Brak KW

170

włocławski

Lubraniec

Sułkowo

105/1

WL1W/00081943/8

171

włocławski

Lubraniec

Sułkowo

105/2

WL1W/00026205/0

106

włocławski

Lubraniec

Sułkowo

106

WL1W/00081235/2

173

włocławski

Lubraniec

Sułkowo

107

WL1W/00081235/2

174

włocławski

Lubraniec

Sułkowo

132

WL1W/00006784/6

175

włocławski

Lubraniec

Sułkowo

134/1

Brak KW

176

włocławski

Lubraniec

Sułkowo

135

WL1W/00032465/5

177

włocławski

Lubraniec

Sułkowo

193

WL1W/00026205/0

178

włocławski

Lubraniec

Sułkowo

194/1

Brak KW

179

włocławski

Lubraniec

Sułkowo

194/2

Brak KW

180

włocławski

Lubraniec

Sułkowo

199

WL1W/00099112/3

181

włocławski

Lubraniec

Sułkowo

200

WL1W/0006784/6

182

włocławski

Lubraniec

Sułkowo

201/1

WL1W/00086378/1

183

włocławski

Lubraniec

Sułkowo

21

WL1W/00099112/3

184

włocławski

Lubraniec

Sułkowo

24/1

WL1W/00086378/1

185

włocławski

Lubraniec

Sułkowo

25

WL1W/00081235/2

186

włocławski

Lubraniec

Sułkowo

26/1

WL1W/00001405/1

187

włocławski

Lubraniec

Sułkowo

53

Brak KW

188

włocławski

Lubraniec

Sułkowo

66/1

WL1W/00033227/2

189

włocławski

Lubraniec

Sułkowo

66/2

WL1W/00018714/2

190

włocławski

Lubraniec

Sułkowo

79

WL1W/00088362/0

191

włocławski

Lubraniec

Sułkowo

82

WL1W/00018714/2

192

włocławski

Lubraniec

Sułkowo

94/1

WL1W/00081943/8

193

włocławski

Lubraniec

Sułkowo

94/2

WL1W/00069300/9

194

włocławski

Lubraniec

Sułkowo

96

WL1W/00099112/3

 

Stosownie do art. 10 § 1 K.p.a. strony postępowania mają prawo do czynnego
udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji w terminie siedmiu dni
od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, mają możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Uwagi i wnioski należy przekazywać tut. organowi:

- drogą pocztową na adres: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy,
    ul.  Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa;

-   drogą elektroniczną na adres: ;

Informację o miejscu, w którym strony mogą zapoznać się z aktami sprawy można uzyskać wyłącznie telefonicznie pod nr tel. (052) 349-7400 lub (052) 349-7496.

Jednocześnie informuje się, że możliwość wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie jest uprawnieniem stron postępowania i nie jest obowiązkowe.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii COVID-19, obowiązują zasady obsługi klienta w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

W myśl art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy, z dniem doręczenia zawiadomienia o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami; . Czynność prawna dokonana z naruszeniem ww. przepisu jest nieważna.

Zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy, w odniesieniu do nieruchomości objętych wnioskiem
o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym,

1) do czasu wydania  takiej decyzji nie wydaje się:

- decyzji o pozwoleniu na budowę,

- decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,

- decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego; toczące się postępowania ulegają zawieszeniu z mocy prawa do czasu wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym

2) do czasu wydania takiej decyzji, zawiesza się postępowania o wydanie decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

Stosownie do art. 6 ust.5 ustawy w przypadku gdy po doręczeniu niniejszego zawiadomienia nastąpi:

1) zbycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem
o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym,

2) przeniesienie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, wskutek innego zdarzenia prawnego

– nabywca, a w przypadku, o którym mowa w pkt 1, nabywca i zbywca, są obowiązani
do zgłoszenia Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu danych nowego właściciela
lub użytkownika wieczystego. Niedokonanie powyższego zgłoszenia i prowadzenie postępowania bez udziału nowego właściciela lub użytkownika wieczystego nie stanowi podstawy do wznowienia postępowania.

Przepis art. 6 ust. 2 ustawy stanowi, że w przypadku nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym lub braku w katastrze nieruchomości danych pozwalających na ustalenie danych osobowych, w szczególności adresu zamieszkania, właściciela lub użytkownika wieczystego, zawiadomienie właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji strategicznej inwestycji
w sektorze naftowym następuje w drodze obwieszczenia

            Stosownie do art. 49 K.p.a., zawiadomienie pozostałych stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie poprzez obwieszczenie niniejszego zawiadomienia na tablicy ogłoszeń Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Urzędu Miejskiego w Lubrańcu, Urzędu Gminy
i Miasta w Izbicy Kujawskiej, Urzędu Gminy Boniewo, w Biuletynie Informacji Publicznej
na stronie podmiotowej wymienionych Urzędów, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

 

Znak sprawy:

WIR.II.747.18.2020.EP

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Maria Czerwińska-Klich

Kierownik

Oddziału Planowania

i Zagospodarowania Przestrzennego
           w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa