Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wyniki naboru wniosków w ramach Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” finansowanego z Funduszu Solidarnościowego

Wyniki naboru wniosków w ramach Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” finansowanego z Funduszu Solidarnościowego

 

W związku z ogłoszonym Programem pn. „Centra opiekuńczo-mieszkalne”, który jest realizowany w ramach Funduszu Solidarnościowego, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy przedstawia listę gmin/powiatów, których wnioski ostatecznie zweryfikował
i zatwierdził Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

W ramach ogłoszonego Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” w województwie kujawsko-pomorskim zaakceptowano wniosek Gminy Wapielsk na realizację Modułu I - utworzenie obiektu centrum, tzw. bazy lokalowej i jej wyposażenie na kwotę
3 090 375,00  zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNE

Rekomendowana wysokość kwot dofinansowania w ramach Programu "Centrum
opiekuńczo-mieszkalne”, których wniosek został zatwierdzony

Lp.

Gmina/Powiat

Kwota wnioskowana na dofinansowanie Modułu I

Kwota wnioskowana na dofinansowanie Modułu II

Kwota przyznanego dofinansowania

Okres realizacji zadania Moduł I

Okres realizacji zadania Moduł II

1

2

3

4

5

6

 

RAZEM

3 090 375,00 

-

3 090 375,00 

 

-

1.

Gmina Wąpielsk

3 090 375,00 

-

3 090 375,00 

2020-2023

-