Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wymiana lub wydanie nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1043 z późn. zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2006 r.  w sprawie wniosków i dokumentów w sprawach prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2006 r. Nr 154, poz. 1105 z późn. zm.).

Miejsce załatwiania spraw:
Oddział Zezwoleń na Pracę oraz Rejestracji Zaproszeń i Obywateli UE w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Bydgoszczy.
ul. Konarskiego 1-3, 85-950 Bydgoszcz
email: 

Przyjmowanie wniosków; pokój 32, budynek B, III piętro
godz. pn, czw., pt, 08.00-15.00; wt. 08.00-16.00 (16.00-17.45 pokój 33, III piętro, budynek B) śr. 08.00-12.00

Dokumenty:

Dokumenty wymagane do wymiany/wydania nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej;

 1. egzemplarz wniosku wypełnionego czytelnie w języku polskim,
 2. ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo,
 3. aktualne zaświadczenie potwierdzające wykonanie obowiązku meldunkowego.

Istotne informacje

 1. Wniosek  o wymianę/wydanie nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej składa się u wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca.
 2. Zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej podlega wymianie  w przypadku:
  1. zmiany danych w nim zamieszczonych,
  2. zniszczenia,
  3. utraty.
 3. Wniosek o wymianę/ wydanie nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej składa się osobiście. Wymóg osobistego złożenia wniosku nie dotyczy małoletniego.