Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zezwolenie na pobyt czasowy

Nowe zezwolenie na pobyt czasowy dla Białorusinów posiadających tzw. wizy humanitarne  – przejdź  https://www.gov.pl/web/udsc/nowe-zezwolenie-na-pobyt-czasowy-dla-bialorusinow-posiadajacych-tzw-wizy-humanitarne


GENERATOR WNIOSKÓW - przejdź na stronę


Formularz wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy - przejdź


Wzór wniosku o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę - DOCXprzejdź (147,06KB)


Oświadczenie dotyczące powierzenia cudzoziemcowi pracy – DOCXprzejdź (117,74KB)


Informacje o zmianach w przepisach dotyczących cudzoziemców obowiązujące od 29.01.2022 r.przejdź


Komunikat dla ob. Ukrainy, których wnioski pobyt czasowy i pracę złożone były przed 2021 r.– DOCXprzejdź (13,06KB)
 

Formularz załącznik NR 1

do wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy, dołączany w przypadku ubiegania się przez cudzoziemca o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji albo zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli celem pobytu cudzoziemca jest wykonywanie pracy poprzez pełnienie funkcji w zarządzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, którą utworzył lub której udziały lub akcje objął lub nabył, lub prowadzenie spraw spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej przez komplementariusza, lub działanie w charakterze prokurenta - przejdź


 

Formularz załącznik NR 2

do wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy, dołączany w przypadku ubiegania się przez cudzoziemca o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji - przejdź


 

Formularz załącznik NR 3

do wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy, dołączany w przypadku ubiegania się przez cudzoziemca o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy dla stażysty lub zezwolenia na pobyt czasowy dla wolontariusza (w celu udziału w programie wolontariatu europejskiego) - przejdź


 

 Formularz załącznik NR 4

do wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy, dołączany w przypadku ubiegania się przez cudzoziemca o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych lub zezwolenia na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej naukowca - przejdź


WNIOSEK O UDZIELENIE CUDZOZIEMCOWI ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY  W CELU WYKONYWANIA PRACY W RAMACH PRZENIESIENIA WEWNĄTRZ PRZEDSIĘBIORSTWA lub  W CELU MOBILNOŚCI DŁUGOTERMINOWEJ PRACOWNIKA KADRY KIEROWNICZEJ, SPECJALISTY LUB PRACOWNIKA ODBYWAJĄCEGO STAŻ, W RAMACH PRZENIESIENIA WEWNĄTRZ PRZEDSIĘBIORSTWAprzejdź


Poradnik dla uczelni i studentów zagranicznych  w zakresie legalizacji pobytu. - przejdź

DOCZezwolenie na pobyt czasowy praca wnioski złożone od 29.01.2022 r. (69,00KB)

DOCZmiana zezwolenia na pobyt czasowy w związku z pracą (62,00KB)

DOCzezwolenie_na_pobyt_czasowy_dziecko_cudzoziemca_malzonka_ob_polskiego.doc (59,00KB)

DOCzezwolenie_na_pobyt_czasowy_dziecko_urodzone_w_Polsce.doc (59,00KB)

DOCzezwolenie_na_pobyt_czasowy_i_prace.doc (66,00KB)

DOCzezwolenie_na_pobyt_czasowy_i_prace_w_zawodzie_wymagajacym_wysokich_kwalifikacji.doc (62,00KB)

DOCzezwolenie_na_pobyt_czasowy_ict_mobilnosc_dlugoterminowa.doc (71,00KB)

DOCzezwolenie_na_pobyt_czasowy_ict_mobilnosc_krotkoterminowa.doc (61,00KB)

DOCzezwolenie_na_pobyt_czasowy_ict_przeniesienie_wewnatrz_przedsiebiorstwa.doc (66,00KB)

DOCzezwolenie_na_pobyt_czasowy_inne_okolicznosci_-_dla_obywatela_turcji_posiadajacego_dostep_do_rynku_pracy.doc (59,50KB)

DOCzezwolenie_na_pobyt_czasowy_inne_okolicznosci_absolwent studiów.doc (68,00KB)

DOCzezwolenie_na_pobyt_czasowy_inne_okolicznosci_czlonek_rodziny_pracownika_migrujacego.doc (61,50KB)

DOCzezwolenie_na_pobyt_czasowy_inne_okolicznosci_duchowny.doc (58,50KB)

DOCzezwolenie_na_pobyt_czasowy_inne_okolicznosci_maloletni.doc (60,00KB)

DOCzezwolenie_na_pobyt_czasowy_inne_okolicznosci_maloletni_bez_opieki.doc (59,50KB)

DOCzezwolenie_na_pobyt_czasowy_inne_okolicznosci_nauka.doc (70,50KB)

DOCzezwolenie_na_pobyt_czasowy_inne_okolicznosci_pobyt_rodzinny_nielegalnie.doc (59,50KB)

DOCzezwolenie_na_pobyt_czasowy_inne_okolicznosci_pokrzywdzony_pracownik.doc (59,00KB)

DOCzezwolenie_na_pobyt_czasowy_inne_okolicznosci_pokrzywdzony_pracownik_po_procesie.doc (63,50KB)

DOCzezwolenie_na_pobyt_czasowy_inne_okolicznosci_rezydent_ue.doc (60,50KB)

DOCzezwolenie_na_pobyt_czasowy_inne_okolicznosci_szkolenie_zawodowe.doc (61,00KB)

DOCzezwolenie_na_pobyt_czasowy_inne_okolicznosci_zupelnie_inne_okolicznosci.doc (61,50KB)

DOCzezwolenie_na_pobyt_czasowy_konwencja_praw_człowieka.doc (62,00KB)

DOCzezwolenie_na_pobyt_czasowy_malzenstwo_z_obywatelem_polskim.doc (57,50KB)

DOCzezwolenie_na_pobyt_czasowy_na_pobyt_wolontariat.doc (75,00KB)

DOCzezwolenie_na_pobyt_czasowy_ofiary_handlu_ludzmi.doc (58,00KB)

DOCzezwolenie_na_pobyt_czasowy_pobyt_krotkotrwaly.doc (57,00KB)

DOCzezwolenie_na_pobyt_czasowy_polaczenie_z_rodzina.doc (73,50KB)

DOCzezwolenie_na_pobyt_czasowy_staz.doc (75,00KB)

DOCzezwolenie_na_pobyt_czasowy_studia.doc (84,50KB)

DOCzezwolenie_na_pobyt_czasowy_w_celu_pracy_sezonowej.doc (60,50KB)

DOCzezwolenie_na_pobyt_czasowy_z_ob._Wielkiej_Brytanii_i_Irlandii_Północnej.doc (72,50KB)

DOCzezwolenie_na_pobyt_czasowy_zycie_rodzinne.doc (61,50KB)

DOCzmiana_zezwolenia_na_pobyt_czasowy_i_pracę.doc (68,50KB)

DOCzezwolenie_na_pobyt_czasowy_badania_naukowe.doc (74,00KB)

DOCzezwolenie_na_pobyt_czasowy_dla_pracownika_delegowanego.doc (63,00KB)

DOCzezwolenie_na_pobyt_czasowy_dzialalnosc_gospodarcza.doc (64,50KB)