Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zakończenie specjalizacji. Państwowy Egzamin Specjalizacyjny

Zakończenie specjalizacji. Państwowy Egzamin Specjalizacyjny

Wojewoda dokonuje weryfikacji formalnej odbycia szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji lekarza, który uzyskał potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji przez kierownika specjalizacji.

 

 Lekarze/lekarze dentyści posiadający Elektroniczną Kartę Specjalizacji.

 1. Kierownik specjalizacji potwierdza w EKS odbycie szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji nie później niż w ciągu 30 dni od rzeczywistej daty zakończenia szkolenia specjalizacyjnego.
 2. Wojewoda dokonuje weryfikacji formalnej odbycia szkolenia specjalizacyjnego (w terminie 14 dni) zgodnie z programem specjalizacji oraz zwraca się za pomocą SMK do właściwego konsultanta wojewódzkiego o merytoryczną weryfikację.
 3. Konsultant wojewódzki dokonuje weryfikacji merytorycznej, czy lekarz odbył szkolenie zgodnie z programem specjalizacji, za pomocą SMK, w terminie 14 dni od dnia otrzymania EKS.
 4. Wojewoda po uzyskaniu informacji od konsultanta wojewódzkiego potwierdza zakończenie szkolenia, a w przypadku odmowy potwierdzenia kieruje do zrealizowania brakującego elementu programu specjalizacji i przedłuża okres szkolenia w trybie pozarezydenckim o czas niezbędny do realizacji określonego elementu programu.

Lekarze/lekarze dentyści posiadający papierową kartę szkolenia specjalizacyjnego.

 1. Wniosek o potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego, wygenerowany z SMK, wraz z kompletem dokumentów (pliki do pobrania) należy złożyć w Oddziale Doskonalenia Kadr Medycznych Wydziału Zdrowia.
 2. Wojewoda dokonuje weryfikacji formalnej odbycia szkolenia specjalizacyjnego (w terminie 14 dni) zgodnie z programem specjalizacji oraz zwraca się do właściwego konsultanta wojewódzkiego o merytoryczną weryfikację.
 3. Konsultant wojewódzki dokonuje weryfikacji merytorycznej, czy lekarz odbył szkolenie zgodnie z programem specjalizacji w terminie 14 dni.
 4. Wojewoda po uzyskaniu informacji od konsultanta wojewódzkiego potwierdza zakończenie szkolenia, a w przypadku odmowy potwierdzenia kieruje do zrealizowania brakującego elementu programu specjalizacji i przedłuża okres szkolenia w trybie pozarezydenckim o czas niezbędny do realizacji określonego elementu programu.

 

W przypadku braku konsultanta wojewódzkiego lub w przypadku, kiedy konsultant wojewódzki pełni jednocześnie funkcję kierownika specjalizacji, merytorycznej weryfikacji dokonuje konsultant krajowy w danej dziedzinie medycyny. Wojewoda może zwrócić się o dodatkową merytoryczną weryfikację do konsultanta krajowego w danej dziedzinie medycyny.

 

Wniosek o przystąpienie do PES

Wniosek o przystąpienie do PES do dyrektora CEM może złożyć lekarz/lekarz dentysta, który

 • ukończył przedostatni rok szkolenia specjalizacyjnego (kierownik specjalizacji potwierdza ukończenie przedostatniego roku szkolenia specjalizacyjnego i wydaje, za pomocą SMK, zgodę na przystąpienie do PES)
 • uzyskał potwierdzenie zakończenia szkolenia specjalizacyjnego po weryfikacji formalnej i merytorycznej.

 

Wniosek o PES składa się za pomocą SMK w terminie:

 • do dnia 31 lipca każdego roku dla sesji jesiennej (od 1 października do 30 listopada),
 • do dnia 31 grudnia każdego roku dla sesji wiosennej (od 1 marca do 30 kwietnia).

 

 Pliki do pobrania:

PDF10. Wykaz dokumentów - papierowe karty szkolenia specjalizacyjnego (218,75KB)