Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę w sprawie WIR.I.7840.1.7.2020.MB

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

 

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.)

 

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

 

podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora: Miasta Bydgoszczy, który został przedłożony dnia 04 września 2020 r. (uzup. dnia 05 października 2020 r. oraz dnia 07 grudnia 2020 r.), decyzją Nr 3/2021 z dnia 18 stycznia 2021 r. został zatwierdzony projekt budowlany i projekt rozbiórki oraz zostało udzielone pozwolenie na budowę
i rozbiórkę pn.: „Przebudowa umocnienia brzegu toru regatowego, w tym rozbiórka istniejącego umocnienia, budowa nowego umocnienia, budowa schodów zejścia do wody, budowa slipu do wodowania jednostek pływających”, na działkach nr ewid.: 2/1, 3/2 – obręb 0257 M. Bydgoszcz; 53/9, 53/10 – obręb 0256 M. Bydgoszcz.

 

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się wg zasad określonych na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/nowe-zasady-obslugi-klienta-w-wydziale-infrastruktury-i-rolnictwa, bądź uzyskać informację mailowo (e-mail: mbagniewski@bydgoszcz.uw.gov.pl) lub pod nr telefonu 52 349 74 95
w godzinach 11:00 – 14:00.

 

z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Agnieszka Żurawlew

Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

 

 

Nr sprawy: WIR.I.7840.1.7.2020.MB