Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Na podstawie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych
o charakterze użyteczności publicznej


Wojewoda Kujawsko - Pomorski ogłasza nabór wniosków nr 2/2022/FRPA
o objęcie w 2022 roku dopłatą w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych
o charakterze użyteczności publicznej
 
 

Ogłoszenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o naborze wniosków nr 2/2022/FRPA PDFzałącznik 
 

Załączniki do ogłoszenia o naborze:

 

- wzór wniosku o objęcie w 2022 roku dopłatą w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – zał. nr 1 XLSXzałącznik

- wzór kalkulacji planowanej w poszczególnych miesiącach wielkości pracy eksploatacyjnej – zał. nr 2 XLSXzałącznik

- wzór kalkulacji planowanej w poszczególnych miesiącach kwoty deficytu netto - zał. nr 3 XLSXzałącznik

- wzór kalkulacji planowanej rocznej wielkości pracy eksploatacyjnej i kwoty deficytu netto – zał. nr 4 XLSXzałącznik

- wzór wykazu przystanków linii komunikacyjnych – zał. nr 5 XLSXzałącznik

- wzór wykazu przystanków autobusowych zlokalizowanych w odległości nie większej niż 500 m od terenów objętych przedsięwzięciami lub inwestycjami powiązanymi z przedsięwzięciem infrastrukturalnym – zał. nr 6 XLSXzałącznik

- wzór oświadczenia dot. funkcjonowania linii komunikacyjnej – zał. nr 7 DOCXzałącznik

- ustawa z dnia 16 maja 2019 r.o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 717 ze zm.) PDFzałącznik

- ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1371 ze zm.) PDFzałącznik

- ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r.o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń (Dz. U. z 2022 r., poz. 377) PDFzałącznik

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie wniosków o objęcie w danym roku budżetowym dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz.U. 2021 poz. 582) PDFzałącznik
 Na podstawie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych
o charakterze użyteczności publicznej


Wojewoda Kujawsko - Pomorski ogłasza nabór wniosków nr 1/2022/FRPA
o objęcie w 2022 roku dopłatą w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych
o charakterze użyteczności publicznej
 

Wyniki naboru 1/2022/FRPA DOCX[załącznik]

Ogłoszenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o naborze wniosków nr 1/2022/FRPA PDF[załącznik]

Załączniki do ogłoszenia o naborze:

 

- wzór wniosku o objęcie w 2022 roku dopłatą w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – zał. nr 1 XLSX[załącznik]

- wzór kalkulacji planowanej w poszczególnych miesiącach wielkości pracy eksploatacyjnej – zał. nr 2 XLSX[załącznik]

- wzór kalkulacji planowanej w poszczególnych miesiącach kwoty deficytu netto - zał. nr 3 XLSX[załącznik]

- wzór kalkulacji planowanej rocznej wielkości pracy eksploatacyjnej i kwoty deficytu netto – zał. nr 4 XLSX[załącznik]

- wzór wykazu przystanków linii komunikacyjnych – zał. nr 5 XLSX[załącznik]

- wzór wykazu przystanków autobusowych zlokalizowanych w odległości nie większej niż 500 m od terenów objętych przedsięwzięciami lub inwestycjami powiązanymi z przedsięwzięciem infrastrukturalnym – zał. nr 6 XLSX[załącznik]

- ustawa z dnia 16 maja 2019 r.o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 717, z późń. zm) PDF[załącznik]

- ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1371) PDF[załącznik]

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie wniosków o objęcie w danym roku budżetowym dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz.U. z 2021 poz. 582) PDF[załącznik]

 

Na podstawie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej


Wojewoda Kujawsko - Pomorski ogłasza nabór wniosków nr 3/2021/FRPA
o objęcie w 2021 roku dopłatą w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych
o charakterze użyteczności publicznej
 
 

Wyniki naboru 3/2021/FRPA DOCX[załącznik]
 

Ogłoszenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o naborze wniosków nr 3/2021/FRPA PDF[załącznik]

Załączniki do ogłoszenia o naborze:

- wzór wniosku o objęcie w 2021 roku dopłatą w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – zał. nr 1 XLSX[załącznik]

- wzór kalkulacji planowanej w poszczególnych miesiącach wielkości pracy eksploatacyjnej – zał. nr 2 XLSX[załącznik]

- wzór kalkulacji planowanej w poszczególnych miesiącach kwoty deficytu netto - zał. nr 3 XLSX[załącznik]

- wzór kalkulacji planowanej rocznej wielkości pracy eksploatacyjnej i kwoty deficytu netto – zał. nr 4 XLSX[załącznik]

- wzór wykazu przystanków linii komunikacyjnych – zał. nr 5 XLSX[załącznik]

- wzór wykazu przystanków autobusowych zlokalizowanych w odległości nie większej niż 500 m od terenów objętych przedsięwzięciami lub inwestycjami powiązanymi z przedsięwzięciem infrastrukturalnym – zał. nr 6 XLSX[załącznik]

- ustawa z dnia 16 maja 2019 r.o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 717) PDF[załącznik]

- ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1371) PDF[załącznik]

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie wniosków o objęcie w danym roku budżetowym dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz.U. 2021 poz. 582) PDF[załącznik]
 

 

 

 


Na podstawie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej


Wojewoda Kujawsko - Pomorski ogłasza nabór wniosków nr 2/2021/FRPA
o objęcie w 2021 roku dopłatą w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych
o charakterze użyteczności publicznej
 
 

Wyniki naboru 2/2021/FRPA DOCX[załącznik]

 

Ogłoszenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o naborze wniosków nr 2/2021/FRPA PDF[załącznik]

Załączniki do ogłoszenia o naborze:

- wzór wniosku o objęcie w 2021 roku dopłatą w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – zał. nr 1 XLSX[załącznik]

- wzór kalkulacji planowanej w poszczególnych miesiącach wielkości pracy eksploatacyjnej – zał. nr 2 XLSX[załącznik]

- wzór kalkulacji planowanej w poszczególnych miesiącach kwoty deficytu netto - zał. nr 3 XLSX[załącznik]

- wzór kalkulacji planowanej rocznej wielkości pracy eksploatacyjnej i kwoty deficytu netto – zał. nr 4 XLSX[załącznik]

- wzór wykazu przystanków linii komunikacyjnych – zał. nr 5 XLSX[załącznik]

- ustawa z dnia 16 maja 2019 r.o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1123 ze zm.) PDFzałącznik

- ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 1944 ze zm.) PDF[załącznik]

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie wniosków o objęcie w danym roku budżetowym dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz.U. 2019 poz. 1514) PDF[załącznik]
 

 

Odpowiedzi Ministerstwa Infrastruktury na najczęściej pojawiające się pytania


Na podstawie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Wojewoda Kujawsko - Pomorski ogłasza nabór wniosków nr 1/2021/FRPA
o objęcie w 2021 roku dopłatą w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych
o charakterze użyteczności publicznej
 

Ogłoszenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o naborze wniosków nr 1/2021/FRPA PDFzałącznik

Wyniki naboru 1/2021/FRPA DOCXzałącznik

Załączniki do ogłoszenia o naborze:
- wzór wniosku o objęcie w 2021 roku dopłatą w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – zał. nr 1 XLSXzałącznik
- wzór kalkulacji planowanej w poszczególnych miesiącach wielkości pracy eksploatacyjnej – zał. nr 2 XLSXzałącznik
- wzór kalkulacji planowanej w poszczególnych miesiącach kwoty deficytu netto - zał. nr 3 XLSXzałącznik
- wzór kalkulacji planowanej rocznej wielkości pracy eksploatacyjnej i kwoty deficytu netto – zał. nr 4 XLSXzałącznik
- wzór wykazu przystanków linii komunikacyjnych – zał. nr 5 XLSXzałącznik
- ustawa z dnia 16 maja 2019 r.o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1123 ze zm.) PDFzałącznik
- ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2475 ze zm.)
PDFzałącznik
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie wniosków o objęcie w danym roku budżetowym dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz.U. 2019 poz. 1514) PDF10._rozporzadzenie_ministra_infrastruktury2.pdf
 


 

Na podstawie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Wojewoda Kujawsko - Pomorski ogłasza nabór wniosków o objęcie w 2020 roku dopłatą w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

 
Ogłoszenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o naborze wniosków nr 3/2020/FRPA PDFzałącznik

Załączniki do ogłoszenia o naborze:
- wzór wniosku o objęcie w 2020 roku dopłatą w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – zał. nr 1XLSXzałącznik
- kalkulacja planowanej wielkości pracy eksploatacyjnej i planowanej kwoty deficytu na 2020 r. – zał. nr 2 XLSXzałącznik
- ustawa z dnia 16 maja 2019 r.o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1123 ze zm.) PDFzałącznik
- ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2475 ze zm.) PDFzałącznik
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie wniosków o objęcie w danym roku budżetowym dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz.U. 2019 poz. 1514) PDFzałącznik
 


Na podstawie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Wojewoda Kujawsko - Pomorski ogłasza nabór wniosków o objęcie w 2020 roku dopłatą
w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
 
Ogłoszenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o naborze wniosków nr 2/2020/FRPA PDFzałącznik
 Załączniki do ogłoszenia o naborze:
- wzór wniosku o objęcie w 2020 roku dopłatą w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej XLSXzałącznik
- ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1123 ze zm.) PDFzałącznik
- ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2019 r., poz. 2475 ze zm.) PDFzałącznik
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie wniosków o objęcie w danym roku budżetowym dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej PDFzałącznik

DOCWyniki naboru
 


Na podstawie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych
o charakterze użyteczności publicznej

Wojewoda Kujawsko - Pomorski ogłasza nabór wniosków o objęcie w 2020 roku dopłatą
w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

 
Ogłoszenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o naborze wniosków nr 1/2020/FRPA DOCzałącznik

Załączniki do ogłoszenia o naborze:
- wzór wniosku o objęcie w 2020 roku dopłatą w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - zaktualizowany 14.11.2019 r. XLSXzałącznik
- ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1123) PDFzałącznik
- ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2016 ze zm.) PDFzałącznik
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie wniosków o objęcie w danym roku budżetowym dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej PDFzałącznik


PDFPismo Ministra Infrastruktury dot. VAT

PDFPismo Ministra Infrastruktury dot. rekompensat
 


Na podstawie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Wojewoda Kujawsko - Pomorski ogłasza dodatkowy nabór wniosków o objęcie w 2019 roku dopłatą w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
 
Ogłoszenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o naborze wniosków nr 2/2019/FRPA PDFzałącznik

Załączniki do ogłoszenia o naborze:
- wzór wniosku o objęcie w 2019 roku dopłatą w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej XLSzałącznik
- ustawa z dnia 16 maja 2019 r.o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1123) PDFzałącznik
- ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2016 ze zm.) PDFzałącznik
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie wniosków o objęcie w danym roku budżetowym dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej PDFzałącznik

PDFPismo Ministra Infrastruktury dot. VAT
PDFPismo Ministra Infrastruktury dot. Rekompensat.
 


Na podstawie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Wojewoda Kujawsko - Pomorski ogłasza nabór wniosków o objęcie w 2019 roku dopłatą w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
 

Ogłoszenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o naborze wniosków nr 1/2019/FRPA PDFzałącznik
Załączniki do ogłoszenia o naborze:

- wzór wniosku o objęcie w 2019 roku dopłatą w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej XLSzałącznik
- ustawa z dnia 16 maja 2019 r.o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1123) PDFzałącznik
- ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2016 ze zm.) PDFzałącznik
 

DOCWYNIKI NABORU
 

PDFPREZENTACJA MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY
 

ODPOWIEDZI MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY NA NAJCZĘŚCIEJ POJAWIAJĄCE SIĘ PYTANIA