Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Na podstawie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych
o charakterze użyteczności publicznej


Wojewoda Kujawsko - Pomorski ogłasza nabór wniosków nr 2/2024/FRPA
o objęcie w 2024 roku dopłatą w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych
o charakterze użyteczności publicznej
 

Wynik Naboru nr2/2024/FRPA DOCX(załącznik) (16,94KB)

  

Ogłoszenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o naborze wniosków nr 2/2024/FRPA PDFzałącznik (1,31MB)
 

Załączniki do ogłoszenia o naborze:

- wzór wniosku o objęcie w 2024 roku dopłatą w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – zał. nr 1 XLSXzałącznik (22,08KB)

- wzór kalkulacji planowanej w poszczególnych miesiącach wielkości pracy eksploatacyjnej – zał. nr 2 XLSXzałącznik (28,39KB)

- wzór kalkulacji planowanej w poszczególnych miesiącach kwoty deficytu netto - zał. nr 3 XLSXzałącznik (31,50KB)

- wzór kalkulacji planowanej rocznej wielkości pracy eksploatacyjnej i kwoty deficytu netto – zał. nr 4 XLSXzałącznik (12,27KB)

- wzór wykazu przystanków linii komunikacyjnych – zał. nr 5 XLSXzałącznik (10,50KB)

- wzór wykazu przystanków autobusowych zlokalizowanych w odległości nie większej niż 500 m od terenów objętych przedsięwzięciami lub inwestycjami powiązanymi z przedsięwzięciem infrastrukturalnym – zał. nr 6 XLSXzałącznik (10,53KB)

- wzór oświadczenia dot. funkcjonowania linii komunikacyjnej – zał. nr 7 DOCXzałącznik (17,73KB)

- ustawa z dnia 16 maja 2019 r.o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2464 ze zm.) PDFzałącznik (662,63KB)

- ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2023 r., poz. 2778) PDFzałącznik (855,72KB)

- ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych
(Dz. U. z 2023 r., poz. 788 ze zm.) PDFzałącznik (465,66KB)

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie wniosków o objęcie w danym roku budżetowym dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz.U. z 2021 poz. 582 z zm.) PDFzałącznik (187,67KB)

- ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych ustaw (Dz. U. Z 2023 r., poz. 1720) PDFzałącznik (287,03KB)

 


Na podstawie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych
o charakterze użyteczności publicznej


Wojewoda Kujawsko - Pomorski ogłasza nabór wniosków nr 1/2024/FRPA
o objęcie w 2024 roku dopłatą w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych
o charakterze użyteczności publicznej
 

 

Wynik naboru wniosków nr 1/2024/FRPA   DOCXzałącznik (21,38KB)  

Ogłoszenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o naborze wniosków nr 1/2024/FRPA PDFzałącznik (1,31MB)
 

Załączniki do ogłoszenia o naborze:

 

- wzór wniosku o objęcie w 2024 roku dopłatą w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – zał. nr 1 XLSXzałącznik (22,04KB)

- wzór kalkulacji planowanej w poszczególnych miesiącach wielkości pracy eksploatacyjnej – zał. nr 2 XLSXzałącznik (34,88KB)

- wzór kalkulacji planowanej w poszczególnych miesiącach kwoty deficytu netto - zał. nr 3 XLSXzałącznik (39,17KB)

- wzór kalkulacji planowanej rocznej wielkości pracy eksploatacyjnej i kwoty deficytu netto – zał. nr 4 XLSXzałącznik (12,64KB)

- wzór wykazu przystanków linii komunikacyjnych – zał. nr 5 XLSXzałącznik (10,50KB)

- wzór wykazu przystanków autobusowych zlokalizowanych w odległości nie większej niż 500 m od terenów objętych przedsięwzięciami lub inwestycjami powiązanymi z przedsięwzięciem infrastrukturalnym – zał. nr 6 XLSXzałącznik (10,53KB)

- wzór oświadczenia dot. funkcjonowania linii komunikacyjnej – zał. nr 7 DOCXzałącznik (17,94KB)

 

Na podstawie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych
o charakterze użyteczności publicznej


Wojewoda Kujawsko - Pomorski ogłasza nabór wniosków nr 2/2023/FRPA
o objęcie w 2023 roku dopłatą w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych
o charakterze użyteczności publicznej
 

 

Wynik naboru wniosków nr 2/2023/FRPA   DOCXzałącznik (15,21KB)
 

Ogłoszenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o naborze wniosków nr 2/2023/FRPA PDFzałącznik (1,30MB)

Załączniki do ogłoszenia o naborze:

 

- wzór wniosku o objęcie w 2023 roku dopłatą w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych
o charakterze użyteczności publicznej – zał. nr 1 XLSXzałącznik (22,02KB)

- wzór kalkulacji planowanej w poszczególnych miesiącach wielkości pracy eksploatacyjnej – zał. nr 2 XLSXzałącznik (18,81KB)

- wzór kalkulacji planowanej w poszczególnych miesiącach kwoty deficytu netto - zał. nr 3 XLSXzałącznik (20,07KB)

- wzór kalkulacji planowanej rocznej wielkości pracy eksploatacyjnej i kwoty deficytu netto – zał. nr 4 XLSXzałącznik (12,14KB)

- wzór wykazu przystanków linii komunikacyjnych – zał. nr 5 XLSXzałącznik (10,92KB)

- wzór wykazu przystanków autobusowych zlokalizowanych w odległości nie większej niż 500 m od terenów objętych przedsięwzięciami lub inwestycjami powiązanymi z przedsięwzięciem infrastrukturalnym – zał. nr 6 XLSXzałącznik (10,91KB)

- wzór oświadczenia dot. funkcjonowania linii komunikacyjnej – zał. nr 7 DOCXzałącznik (19,21KB)

- ustawa z dnia 16 maja 2019 r.o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2464) PDFzałącznik (282,29KB)

- ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 1343 ze zm.) PDFzałącznik (648,21KB)

- ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (Dz. U. z 2023 r., poz. 788) PDFzałącznik (465,66KB)

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie wniosków o objęcie w danym roku budżetowym dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz.U. z 2021 poz. 582) PDFzałącznik (187,67KB)

 

Na podstawie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych
o charakterze użyteczności publicznej


Wojewoda Kujawsko - Pomorski ogłasza nabór wniosków nr 1/2023/FRPA
o objęcie w 2023 roku dopłatą w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych
o charakterze użyteczności publicznej
 
 

Wynik naboru wniosków nr 1/2023/FRPA  DOCXzałącznik (20,61KB)

Ogłoszenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o naborze wniosków nr 1/2023/FRPA PDFzałącznik (1,29MB)
 

Załączniki do ogłoszenia o naborze:

 

- wzór wniosku o objęcie w 2023 roku dopłatą w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – zał. nr 1 XLSXzałącznik (22,17KB)

- wzór kalkulacji planowanej w poszczególnych miesiącach wielkości pracy eksploatacyjnej – zał. nr 2 XLSXzałącznik (34,88KB)

- wzór kalkulacji planowanej w poszczególnych miesiącach kwoty deficytu netto - zał. nr 3 XLSXzałącznik (39,17KB)

- wzór kalkulacji planowanej rocznej wielkości pracy eksploatacyjnej i kwoty deficytu netto – zał. nr 4 XLSXzałącznik (12,65KB)

- wzór wykazu przystanków linii komunikacyjnych – zał. nr 5 XLSXzałącznik (10,50KB)

- wzór wykazu przystanków autobusowych zlokalizowanych w odległości nie większej niż 500 m od terenów objętych przedsięwzięciami lub inwestycjami powiązanymi z przedsięwzięciem infrastrukturalnym – zał. nr 6 XLSXzałącznik (10,54KB)

- wzór oświadczenia dot. funkcjonowania linii komunikacyjnej – zał. nr 7 DOCX9. wzor-oswiadczenia-dot-linii-komunikacyjnych-zal-nr-7.docx (17,67KB)

- ustawa z dnia 16 maja 2019 r.o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 717 ze zm.) PDFzałącznik (558,48KB)

- ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 1343) PDFzałącznik (648,66KB)

- ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 377 ze zm.) PDFzałącznik (599,08KB)

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie wniosków o objęcie w danym roku budżetowym dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz.U. 2021 poz. 582) PDFzałącznik (187,72KB)

 

Na podstawie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych
o charakterze użyteczności publicznej


Wojewoda Kujawsko - Pomorski ogłasza nabór wniosków nr 2/2022/FRPA
o objęcie w 2022 roku dopłatą w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych
o charakterze użyteczności publicznej
 
 

Wykaz organizatorów, którym w ramach naboru wniosków nr 2/2022/FRPA przyznano dopłatę z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej DOCXzałącznik (15,77KB)

 

Ogłoszenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o naborze wniosków nr 2/2022/FRPA PDFzałącznik (1,24MB) 
 

Załączniki do ogłoszenia o naborze:

 

- wzór wniosku o objęcie w 2022 roku dopłatą w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – zał. nr 1 XLSXzałącznik (22,38KB)

- wzór kalkulacji planowanej w poszczególnych miesiącach wielkości pracy eksploatacyjnej – zał. nr 2 XLSXzałącznik (20,96KB)

- wzór kalkulacji planowanej w poszczególnych miesiącach kwoty deficytu netto - zał. nr 3 XLSXzałącznik (21,06KB)

- wzór kalkulacji planowanej rocznej wielkości pracy eksploatacyjnej i kwoty deficytu netto – zał. nr 4 XLSXzałącznik (12,24KB)

- wzór wykazu przystanków linii komunikacyjnych – zał. nr 5 XLSXzałącznik (10,93KB)

- wzór wykazu przystanków autobusowych zlokalizowanych w odległości nie większej niż 500 m od terenów objętych przedsięwzięciami lub inwestycjami powiązanymi z przedsięwzięciem infrastrukturalnym – zał. nr 6 XLSXzałącznik (11,13KB)

- wzór oświadczenia dot. funkcjonowania linii komunikacyjnej – zał. nr 7 DOCXzałącznik (17,72KB)

- ustawa z dnia 16 maja 2019 r.o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 717 ze zm.) PDFzałącznik (558,48KB)

- ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1371 ze zm.) PDFzałącznik (629,03KB)

- ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r.o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń (Dz. U. z 2022 r., poz. 377) PDFzałącznik (556,57KB)

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie wniosków o objęcie w danym roku budżetowym dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz.U. 2021 poz. 582) PDFzałącznik (187,72KB)
 Na podstawie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych
o charakterze użyteczności publicznej


Wojewoda Kujawsko - Pomorski ogłasza nabór wniosków nr 1/2022/FRPA
o objęcie w 2022 roku dopłatą w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych
o charakterze użyteczności publicznej
 

Wyniki naboru 1/2022/FRPA DOCX[załącznik] (18,29KB)

Ogłoszenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o naborze wniosków nr 1/2022/FRPA PDF[załącznik] (1,24MB)

Załączniki do ogłoszenia o naborze:

 

- wzór wniosku o objęcie w 2022 roku dopłatą w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – zał. nr 1 XLSX[załącznik] (21,55KB)

- wzór kalkulacji planowanej w poszczególnych miesiącach wielkości pracy eksploatacyjnej – zał. nr 2 XLSX[załącznik] (34,83KB)

- wzór kalkulacji planowanej w poszczególnych miesiącach kwoty deficytu netto - zał. nr 3 XLSX[załącznik] (39,06KB)

- wzór kalkulacji planowanej rocznej wielkości pracy eksploatacyjnej i kwoty deficytu netto – zał. nr 4 XLSX[załącznik] (12,65KB)

- wzór wykazu przystanków linii komunikacyjnych – zał. nr 5 XLSX[załącznik] (10,88KB)

- wzór wykazu przystanków autobusowych zlokalizowanych w odległości nie większej niż 500 m od terenów objętych przedsięwzięciami lub inwestycjami powiązanymi z przedsięwzięciem infrastrukturalnym – zał. nr 6 XLSX[załącznik] (10,58KB)

- ustawa z dnia 16 maja 2019 r.o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 717, z późń. zm) PDF[załącznik] (558,48KB)

- ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1371) PDF[załącznik] (629,03KB)

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie wniosków o objęcie w danym roku budżetowym dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz.U. z 2021 poz. 582) PDF[załącznik] (187,72KB)

 

Na podstawie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej


Wojewoda Kujawsko - Pomorski ogłasza nabór wniosków nr 3/2021/FRPA
o objęcie w 2021 roku dopłatą w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych
o charakterze użyteczności publicznej
 
 

Wyniki naboru 3/2021/FRPA DOCX[załącznik] (14,78KB)
 

Ogłoszenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o naborze wniosków nr 3/2021/FRPA PDF[załącznik] (1,27MB)

Załączniki do ogłoszenia o naborze:

- wzór wniosku o objęcie w 2021 roku dopłatą w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – zał. nr 1 XLSX[załącznik] (21,17KB)

- wzór kalkulacji planowanej w poszczególnych miesiącach wielkości pracy eksploatacyjnej – zał. nr 2 XLSX[załącznik] (17,56KB)

- wzór kalkulacji planowanej w poszczególnych miesiącach kwoty deficytu netto - zał. nr 3 XLSX[załącznik] (18,76KB)

- wzór kalkulacji planowanej rocznej wielkości pracy eksploatacyjnej i kwoty deficytu netto – zał. nr 4 XLSX[załącznik] (11,61KB)

- wzór wykazu przystanków linii komunikacyjnych – zał. nr 5 XLSX[załącznik] (10,79KB)

- wzór wykazu przystanków autobusowych zlokalizowanych w odległości nie większej niż 500 m od terenów objętych przedsięwzięciami lub inwestycjami powiązanymi z przedsięwzięciem infrastrukturalnym – zał. nr 6 XLSX[załącznik] (10,47KB)

- ustawa z dnia 16 maja 2019 r.o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 717) PDF[załącznik] (558,48KB)

- ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1371) PDF[załącznik] (629,03KB)

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie wniosków o objęcie w danym roku budżetowym dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz.U. 2021 poz. 582) PDF[załącznik] (187,72KB)
 

 

 

 


Na podstawie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej


Wojewoda Kujawsko - Pomorski ogłasza nabór wniosków nr 2/2021/FRPA
o objęcie w 2021 roku dopłatą w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych
o charakterze użyteczności publicznej
 
 

Wyniki naboru 2/2021/FRPA DOCX[załącznik] (14,74KB)

 

Ogłoszenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o naborze wniosków nr 2/2021/FRPA PDF[załącznik] (1,18MB)

Załączniki do ogłoszenia o naborze:

- wzór wniosku o objęcie w 2021 roku dopłatą w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – zał. nr 1 XLSX[załącznik] (21,64KB)

- wzór kalkulacji planowanej w poszczególnych miesiącach wielkości pracy eksploatacyjnej – zał. nr 2 XLSX[załącznik] (34,47KB)

- wzór kalkulacji planowanej w poszczególnych miesiącach kwoty deficytu netto - zał. nr 3 XLSX[załącznik] (26,60KB)

- wzór kalkulacji planowanej rocznej wielkości pracy eksploatacyjnej i kwoty deficytu netto – zał. nr 4 XLSX[załącznik] (12,76KB)

- wzór wykazu przystanków linii komunikacyjnych – zał. nr 5 XLSX[załącznik] (10,07KB)

- ustawa z dnia 16 maja 2019 r.o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1123 ze zm.) PDFzałącznik (761,17KB)

- ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 1944 ze zm.) PDF[załącznik] (694,53KB)

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie wniosków o objęcie w danym roku budżetowym dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz.U. 2019 poz. 1514) PDF[załącznik] (100,86KB)
 

 

Odpowiedzi Ministerstwa Infrastruktury na najczęściej pojawiające się pytania


Na podstawie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Wojewoda Kujawsko - Pomorski ogłasza nabór wniosków nr 1/2021/FRPA
o objęcie w 2021 roku dopłatą w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych
o charakterze użyteczności publicznej
 

Ogłoszenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o naborze wniosków nr 1/2021/FRPA PDFzałącznik (1,12MB)

Wyniki naboru 1/2021/FRPA DOCXzałącznik (16,57KB)

Załączniki do ogłoszenia o naborze:
- wzór wniosku o objęcie w 2021 roku dopłatą w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – zał. nr 1 XLSXzałącznik (21,46KB)
- wzór kalkulacji planowanej w poszczególnych miesiącach wielkości pracy eksploatacyjnej – zał. nr 2 XLSXzałącznik (34,47KB)
- wzór kalkulacji planowanej w poszczególnych miesiącach kwoty deficytu netto - zał. nr 3 XLSXzałącznik (26,60KB)
- wzór kalkulacji planowanej rocznej wielkości pracy eksploatacyjnej i kwoty deficytu netto – zał. nr 4 XLSXzałącznik (12,76KB)
- wzór wykazu przystanków linii komunikacyjnych – zał. nr 5 XLSXzałącznik (10,07KB)
- ustawa z dnia 16 maja 2019 r.o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1123 ze zm.) PDFzałącznik (761,17KB)
- ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2475 ze zm.)
PDFzałącznik (800,00KB)
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie wniosków o objęcie w danym roku budżetowym dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz.U. 2019 poz. 1514) PDF10._rozporzadzenie_ministra_infrastruktury2.pdf (100,86KB)
 


 

Na podstawie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Wojewoda Kujawsko - Pomorski ogłasza nabór wniosków o objęcie w 2020 roku dopłatą w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

 
Ogłoszenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o naborze wniosków nr 3/2020/FRPA PDFzałącznik (1,09MB)

Załączniki do ogłoszenia o naborze:
- wzór wniosku o objęcie w 2020 roku dopłatą w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – zał. nr 1XLSXzałącznik (21,29KB)
- kalkulacja planowanej wielkości pracy eksploatacyjnej i planowanej kwoty deficytu na 2020 r. – zał. nr 2 XLSXzałącznik (24,85KB)
- ustawa z dnia 16 maja 2019 r.o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1123 ze zm.) PDFzałącznik (528,61KB)
- ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2475 ze zm.) PDFzałącznik (800,00KB)
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie wniosków o objęcie w danym roku budżetowym dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz.U. 2019 poz. 1514) PDFzałącznik (100,86KB)

 

DOCXwynik naboru nr 3 2020 FRPA.docx (13,96KB)
 


Na podstawie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Wojewoda Kujawsko - Pomorski ogłasza nabór wniosków o objęcie w 2020 roku dopłatą
w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
 
Ogłoszenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o naborze wniosków nr 2/2020/FRPA PDFzałącznik (1,06MB)
 Załączniki do ogłoszenia o naborze:
- wzór wniosku o objęcie w 2020 roku dopłatą w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej XLSXzałącznik (20,95KB)
- ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1123 ze zm.) PDFzałącznik (367,12KB)
- ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2019 r., poz. 2475 ze zm.) PDFzałącznik (848,39KB)
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie wniosków o objęcie w danym roku budżetowym dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej PDFzałącznik (100,86KB)

DOCWyniki naboru (14,45KB)
 


Na podstawie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych
o charakterze użyteczności publicznej

Wojewoda Kujawsko - Pomorski ogłasza nabór wniosków o objęcie w 2020 roku dopłatą
w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

 
Ogłoszenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o naborze wniosków nr 1/2020/FRPA DOCzałącznik (1,18MB)

Załączniki do ogłoszenia o naborze:
- wzór wniosku o objęcie w 2020 roku dopłatą w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - zaktualizowany 14.11.2019 r. XLSXzałącznik (21,22KB)
- ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1123) PDFzałącznik (367,12KB)
- ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2016 ze zm.) PDFzałącznik (684,58KB)
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie wniosków o objęcie w danym roku budżetowym dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej PDFzałącznik (100,86KB)


PDFPismo Ministra Infrastruktury dot. VAT (196,10KB)

PDFPismo Ministra Infrastruktury dot. rekompensat (67,39KB)

DOCXwynik naboru nr 1 2020 FRPA.docx (13,99KB)
 


Na podstawie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Wojewoda Kujawsko - Pomorski ogłasza dodatkowy nabór wniosków o objęcie w 2019 roku dopłatą w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
 
Ogłoszenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o naborze wniosków nr 2/2019/FRPA PDFzałącznik (1,14MB)

Załączniki do ogłoszenia o naborze:
- wzór wniosku o objęcie w 2019 roku dopłatą w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej XLSzałącznik (20,50KB)
- ustawa z dnia 16 maja 2019 r.o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1123) PDFzałącznik (367,12KB)
- ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2016 ze zm.) PDFzałącznik (684,58KB)
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie wniosków o objęcie w danym roku budżetowym dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej PDFzałącznik (100,86KB)

PDFPismo Ministra Infrastruktury dot. VAT (196,10KB)
PDFPismo Ministra Infrastruktury dot. Rekompensat. (67,39KB)
 


Na podstawie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Wojewoda Kujawsko - Pomorski ogłasza nabór wniosków o objęcie w 2019 roku dopłatą w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
 

Ogłoszenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o naborze wniosków nr 1/2019/FRPA PDFzałącznik (1,17MB)
Załączniki do ogłoszenia o naborze:

- wzór wniosku o objęcie w 2019 roku dopłatą w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej XLSzałącznik (19,30KB)
- ustawa z dnia 16 maja 2019 r.o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1123) PDFzałącznik (367,12KB)
- ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2016 ze zm.) PDFzałącznik (684,58KB)
 

DOCWYNIKI NABORU (13,54KB)
 

PDFPREZENTACJA MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY (1,11MB)
 

ODPOWIEDZI MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY NA NAJCZĘŚCIEJ POJAWIAJĄCE SIĘ PYTANIA