Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydawanie zgody na likwidacje placówki opiekuńczo-wychowawczej

Wydawanie zgody na likwidację placówki opiekuńczo-wychowawczej

Wydawanie zgody na likwidację placówki opiekuńczo-wychowawczych, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej i interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.

KARTA USŁUG

Wydział:
Wydział Polityki Społecznej

Komórka realizująca usługę:
Oddział do spraw Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej

Co chcę załatwić?
Uzyskać  zgodę na likwidację  placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.

Kogo dotyczy?
• powiatu/samorządu województwa;
• podmiotu, któremu powiat/samorząd województwa zlecił prowadzenie placówki na podstawie art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 
Co przygotować?
• wniosek do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wydanie zgody na likwidację placówki;
• informację  potwierdzającą zapewnienie właściwej pieczy zastępczej dzieciom z tej placówki.

Jakie dokumenty muszę wypełnić?
Sporządź informację o zapewnieniu właściwej pieczy dzieciom z likwidowanej placówki – załącznik  nr 1.

Jak wypełnić dokumenty?
Informację sporządź czytelnie oraz uzupełnij wszystkie pola.

Wymagane opłaty?
Nie podlega opłacie skarbowej.

Kiedy złożyć dokumenty?
Brak terminu; w zależności od potrzeb podmiotu prowadzącego.

Gdzie załatwię sprawę?
Wniosek możesz wysłać do nas pocztą na adres:
Wydział Polityki Społecznej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,
ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz,
lub złożyć
 w Kancelarii Ogólnej Urzędu (pok. 4, parter, budynek B)

W przypadku problemu z wypełnieniem wniosku informacji udziela Wydział Polityki Społecznej –
Oddział do spraw Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej –                  
tel. 52 3497477 lub 52 3497693 lub  adres e-mail:
    lub  

Co zrobi urząd?
Wniosek rozpatrzymy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego, w formie decyzji administracyjnej wydawanej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, w terminie określonym w rozdziale 7 kpa.

Jak się odwołać?
Od decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Informacje dodatkowe:
Podmiot prowadzący placówkę nie może jej zlikwidować bez zgody Wojewody.

Podstawa prawna:
• art. 107 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
• ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.


Załączniki do karty:
DOCXInformacja o zapewnieniu właściwej pieczy dzieciom z likwidowanej placówki. (13,46KB)

Kartę zatwierdził:
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej – Dorota Hass

Karta obowiązuje od:
16 października 2017 r.