Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta Statystyczna Szpitalna Ogólna – formularz MZ/Szp-11

Karta Statystyczna Szpitalna Ogólna – formularz MZ/Szp-11

Podstawa prawna

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2019 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2020 (Dz. U. poz. 2366)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 2020 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2021 (Dz. U. poz. 2062)

Podmioty zobowiązane

Podmioty wykonujące działalność leczniczą, udzielające stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych z wyjątkiem szpitali i oddziałów psychiatrycznych, stacji dializ, zakładów/oddziałów pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładów/oddziałów pielęgnacyjno-opiekuńczych psychiatrycznych, zakładów/oddziałów opiekuńczo-leczniczych, zakładów/oddziałów opiekuńczo-leczniczych psychiatrycznych, hospicjów stacjonarnych, oddziałów medycyny paliatywnej zakładów/oddziałów dziennych pielęgnacyjno-opiekuńczych psychiatrycznych, zakładów/oddziałów dziennych opiekuńczo-leczniczych psychiatrycznych, zespołów opieki domowej przy zakładzie/oddziale pielęgnacyjno-opiekuńczym, szpitali uzdrowiskowych, szpitali uzdrowiskowych dla dzieci, sanatoriów uzdrowiskowych, sanatoriów uzdrowiskowych dla dzieci, usług rehabilitacyjnych, długoterminowej opieki pielęgnacyjnej oraz zakładów udzielających świadczeń jednodniowych.

Forma przekazywania danych

Dane dotyczące sprawozdania MZ/Szp-11 należy przekazywać w postaci zbiorów elektronicznych zgodnych z elektronicznym standardem przekazywania danych.

Częstotliwość i termin

Raz w miesiącu, do 20 dni po okresie sprawozdawczym.

Miejsce przekazania danych

Od 1 stycznia 2020 r. szpitale z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego są zobowiązane przekazywać dane z formularzy MZ/Szp-11 w postaci elektronicznej za pomocą systemu informatycznego Statystyka Chorobowa nadzorowanego przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny w Warszawie.


Monitorowanie dopełnienia obowiązku statystycznego będzie odbywało się poprzez przesyłanie przez podmioty lecznicze potwierdzenia (wyników importu) wykonania obowiązku sprawozdawczego, które jest generowane automatycznie po prawidłowym zaimportowaniu pliku do systemu NIZP-PZH w formie e-mail na adres , w terminie do 20-go dnia miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym.
Informacje dodatkowe dotyczące sprawozdania MZ/Szp-11 dostępne są po adresem http://www.statystyka.medstat.waw.pl.

Kontakt

Monitorowanie wykonania obowiązku sprawozdawczego - Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Wydział Zdrowia,
Magdalena Kardasz, tel. 52 349 7452 
email:


Prowadzenie Ogólnopolskiego Badania Chorobowości Szpitalnej Ogólnej (OBChSO) – NIZP-PZH w Warszawie, Zakład Monitorowania i Analiz Stanu Zdrowia Ludności  
tel. 22 54 21 364  
email:

 

Przydatne odnośniki

System Statystyka Chorobowa

Strona NIZP-PZH dotycząca Badania Chorobowości Szpitalnej Ogólnej – na stronie znajduje się wzór formularza MZ/Szp-11 oraz instrukcja jego wypełniania. W instrukcji znajduje się: słownik kodu płatnika (załącznik nr 1), słownik kodu trybu przyjęcia (załącznik nr 2) oraz słownik kodu trybu wypisu (załącznik nr 3).

TERYT – wykaz symboli terytorialnych jednostek administracyjnych kraju opracowany przez GUS. Dla osób z zagranicy zaleca się korzystanie z następującej listy kodów. Dla bezdomnych należy wpisać symbol "8888888". W wypadku braku danych ”9999999”

Słownik danych komunikatu elektronicznego od roku 2014