Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Medycyna szkolna

MZ-06 – sprawozdanie z realizacji opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach

Podstawa prawna

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2024 (Dz.U. poz. 2747)
  • Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. poz. 1078)
  • Ustawa z 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 773)

Podmioty zobowiązane

Podmioty wykonujące działalność leczniczą, które na rok szkolny 2023/2024 zawarły umowę na udzielanie świadczeń pielęgniarki szkolnej.

Częstotliwość i termin

Za rok szkolny 2023/2024 – raz w roku do 30 września 2024 r.

Zasady przekazywania sprawozdań

Obowiązuje ELEKTRONICZNA FORMA przekazania sprawozdań „MZ”,
za pośrednictwem serwisu teleinformatycznego System Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ).
Przed wypełnianiem sprawozdań MZ-06 prosimy zapoznać się z instrukcją.

Kontakt telefoniczny

52 349 7450
52 349 7433
52 349 7416
52 349 7452 (rejestracja nowych użytkowników systemu SSOZ, aktualizacja hasła)

 Adres kontaktowy

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Wydział Zdrowia
ul. Jagiellońska 3
85-950 Bydgoszcz


Przydatne odnośniki 

Informacje dotyczące logowania do systemu SSOZ

Użytkownicy reprezentujący podmioty wykonujące działalność leczniczą logują się do systemu SSOZ (https://ssoz.ezdrowie.gov.pl) wykorzystując konta utworzone na potrzeby poprzednich okresów sprawozdawczych.
Nowych użytkowników prosimy o zarejestrowanie się.
Należy wejść w zakładkę  „Zarejestruj” i wypełnić formularz rejestracyjny.
Nowi użytkownicy po wybraniu odpowiedniego typu jednostki wypełniają jedno z pól - „NIP” lub „Nr księgi rejestrowej” i „tabulacją” przechodzą na inne pole (numer księgi rejestrowej można sprawdzić na stronie RPWDL). Pojawi się pole „Jednostka”. Należy wybrać jednostkę i wszystkie pola zostaną wypełnione automatycznie. Jeśli w danych znajdują się dane nieaktualne prosimy je opisać na wydrukowanym wniosku rejestrowym.
Wygenerowany formularz w formacie „pdf” należy wydrukować, podpisać, opieczętować oraz przesłać elektronicznie e-mailem (skan / zdjęcie telefonem komórkowym) lub faksem do administratora wojewódzkiego wskazanego w jego lewym, górnym rogu.
Po dopełnieniu procedury, konto zostanie aktywowane i będzie można dokonać logowania do systemu.

 

Publikacje Wydziału Zdrowia:  Opracowania, raporty i analizy