Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta Statystyczna Szpitalna Ogólna na podstawie formularza MZ/Szp-11

Podstawa prawna

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 2022 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2023 (Dz.U. 2022 poz. 2453)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2024 (Dz. U. poz. 2747)

Podmioty zobowiązane

Szpitale – zakłady lecznicze, w których podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w rodzaju świadczenie szpitalne, w tym samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej MSWiA i MON. Danych nie przekazują szpitale, w których jedyną wykonywaną usługą leczniczą jest leczenie stacjonarne w trybie „jednego dnia”. Raportowaniu podlega działalność prowadzona na oddziałach szpitalnych i w innych komórkach opieki szpitalnej o resortowych kodach identyfikacyjnych: 4000-4130, 4140-4670 i 4840-4950 również w szpitalach psychiatrycznych oraz 6100-6300 w jednostkach lecznictwa uzdrowiskowego (kody zgodnie z Załącznikiem do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 9 stycznia 2019 r.);

Forma przekazywania danych

Dane dotyczące sprawozdania MZ/Szp-11 należy przekazywać w postaci zbiorów elektronicznych zgodnych z elektronicznym standardem przekazywania danych.

Częstotliwość i termin

Raz w miesiącu, do 20 dni po okresie sprawozdawczym.

Miejsce przekazania danych


Od 1 stycznia 2020 r. szpitale z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego są zobowiązane przekazywać dane z formularzy MZ/Szp-11 w postaci elektronicznej za pomocą systemu informatycznego Statystyka Chorobowa nadzorowanego przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.


Monitorowanie dopełnienia obowiązku statystycznego będzie odbywało się poprzez przesyłanie przez podmioty lecznicze potwierdzenia (wyników importu) wykonania obowiązku sprawozdawczego, które jest generowane automatycznie po prawidłowym zaimportowaniu pliku do systemu NIZP PZH – PIB w formie e-mail na adres , w terminie do 20-go dnia miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym.
Informacje dodatkowe dotyczące sprawozdania MZ/Szp-11 dostępne są po adresem http://www.statystyka.medstat.waw.pl.

Kontakt

Monitorowanie wykonania obowiązku sprawozdawczego - Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Wydział Zdrowia,
Magdalena Kardasz, tel. 52 349 7452 
email:


Prowadzenie Ogólnopolskiego Badania Chorobowości Szpitalnej Ogólnej (OBChSO): Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, Zakład Monitorowania i Analiz Stanu Zdrowia Ludności
tel. 22 54 21 364  
email:

 

Przydatne odnośniki

Opracowania, raporty i analizy

System Statystyka Chorobowa

Strona NIZP-PZH dotycząca Badania Chorobowości Szpitalnej Ogólnej – na stronie znajduje się wzór formularza MZ/Szp-11 oraz instrukcja jego wypełniania. W instrukcji znajduje się: słownik kodu płatnika (załącznik nr 1), słownik kodu trybu przyjęcia (załącznik nr 2) oraz słownik kodu trybu wypisu (załącznik nr 3).

TERYT – wykaz symboli terytorialnych jednostek administracyjnych kraju opracowany przez GUS. Dla osób z zagranicy zaleca się korzystanie z następującej listy kodów. Dla bezdomnych należy wpisać symbol "8888888". W wypadku braku danych ”9999999”

Słownik danych komunikatu elektronicznego od roku 2014