Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdawczość finansowa

Podstawa prawna

Podmioty zobowiązane

Podmioty lecznicze, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2-4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, tj. działające w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, jednostek budżetowych, instytutów badawczych oraz spółek kapitałowych utworzonych przez Skarb Państwa, jednostkę samorządu terytorialnego lub uczelnię medyczną albo do której podmioty te przystąpiły na podstawie art. 6 ust. 8 ustawy o działalności leczniczej i w której łączny ich udział wynosi co najmniej 51% kapitału zakładowego.

Sprawozdania finansowe za okresy kwartalne:

  • Struktura zobowiązań
  • MZ-BFA UW – Kwartalna informacja o sytuacji finansowej Zakładu Opieki Zdrowotnej

Zasady przekazywania sprawozdań

Sprawozdania o sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów leczniczych należy przesyłać w formie elektronicznej przy pomocy Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ), nadzorowanego przez Centrum e-Zdrowia w Warszawie (CeZ).

Sprawozdanie "Struktura zobowiązań" dostępne jest w zakładce „Sprawozdania jednorazowe”,
Sprawozdanie o sytuacji finansowej (MZ-BFA UW) w zakładce „Sprawozdania”.
Aby praca w systemie była możliwa konieczne jest posiadanie indywidualnego konta użytkownika stworzonego specjalnie dla sprawozdań finansowych. W celu utworzenia konta należy przejść przez proces rejestracji zgodnie z instrukcją dostępną na stronie logowania do systemu SSOZ .
Dedykowaną przeglądarką do pracy w systemie jest darmowa przeglądarka MOZILLA FIREFOX.

Terminy

Raz na kwartał do 27 dni po okresie sprawozdawczym.
Z uwagi na czas potrzebny na weryfikację sprawozdań, oraz ewentualne korekty, dane o sytuacji ekonomiczno-finansowej przekazywane w 2023 r. (za poszczególne kwartały) powinny zostać wprowadzone do systemu w następujących terminach:

  • IV kwartał 2022 r. (dane wstępne według stanu na 31.12.2022)  –  do dnia 23.01.2023 r.
  • I kwartał 2023 r.  (według stanu na 31.03.2023 oraz dane ostateczne według stanu na 31.12.2022)  –  do dnia 24.04.2023 r.
  • II kwartał 2023 r. (według stanu na 30.06.2023)  –  do dnia 24.07.2023 r.
  • III kwartał 2023 r. (według stanu na 30.09.2023)  –  do dnia 23.10.2023 r. 
  • IV kwartał 2023 r. (dane wstępne według stanu na 31.12.2023)  –  do dnia 22.01.2024 r.

 

Sprawozdania za okresy kwartalne w 2022 r. są dostępne po wpisaniu 2023 w polu „Rok”.

Składając sprawozdanie za I kwartał 2023 r. dokonujemy OBOWIĄZKOWEJ korekty danych za 2022 r. (uzupełniając rubrykę n-1), bez względu na fakt czy dane uległy zmianie czy się nie zmieniły.

Korekty za I, II, III kwartał nie są obowiązkowe. W tych okresach wykonujemy korekty wyłącznie w przypadku takiej konieczności. W przypadku korekty proszę wypełnić całą kolumnę dotyczącą korygowanego okresu.Ze względu na nałożone w systemie SSOZ walidacje, w pierwszej kolejności należy wypełniać sprawozdanie Struktura Zobowiązań UW.

Kontakt

Weryfikacja sprawozdań finansowych:

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Wydział Zdrowia – Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego
Oddział Statystyki i Analiz Medycznych


Waldemar Doliński
tel.: +48 52 349-7437
e-mail:

W przypadku problemów związanych z merytorycznym wypełnieniem sprawozdania prosimy o kontakt pod numer telefonu: 22 63 49 616

W przypadku problemów związanych z działaniem systemu SSOZ prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 22 597 09 25