Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdawczość finansowa

Od 1 stycznia 2024 r. został wprowadzony nowy system SSOZ II.
Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem:   https://ezdrowie.gov.pl/portal/home/systemy-it/system-statystyki-w-ochronie-zdrowia

Podstawa prawna

Podmioty zobowiązane

Podmioty lecznicze, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2-4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, tj. działające w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, jednostek budżetowych, instytutów badawczych oraz spółek kapitałowych utworzonych przez Skarb Państwa, jednostkę samorządu terytorialnego lub uczelnię medyczną albo do której podmioty te przystąpiły na podstawie art. 6 ust. 8 ustawy o działalności leczniczej i w której łączny ich udział wynosi co najmniej 51% kapitału zakładowego.

Sprawozdania finansowe za okresy kwartalne:

  • STR-ZOB UW – Struktura zobowiązań
  • MZ-BFA UW  – Przychody i koszty oraz wybrane pozycje aktywów i pasywów

Zasady przekazywania sprawozdań

Sprawozdania o sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów leczniczych należy przesyłać w formie elektronicznej przy pomocy Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ II), nadzorowanego przez Centrum e-Zdrowia w Warszawie (CeZ).

Sprawozdanie Struktura zobowiązań (STR-ZOB UW) oraz Sprawozdanie o sytuacji finansowej (MZ-BFA UW) dostępne są w zakładce „Sprawozdania finansowe”.
Aby praca w systemie była możliwa konieczne jest posiadanie indywidualnego konta użytkownika stworzonego specjalnie dla sprawozdań finansowych. W celu utworzenia konta należy przejść przez proces rejestracji zgodnie z informacjami na stronie: https://ssoz2.ezdrowie.gov.pl/Do korzystania z Systemu niezbędne jest urządzenie z zainstalowaną przeglądarką internetową (np. Chrome, Firefox), dostępem do Internetu i profil zaufany.

Terminy

Raz na kwartał do 27 dni po okresie sprawozdawczym.
Z uwagi na czas potrzebny na weryfikację sprawozdań, oraz ewentualne korekty, dane o sytuacji ekonomiczno-finansowej przekazywane w 2024 r. (za poszczególne kwartały) powinny zostać wprowadzone do systemu w następujących terminach:

  • IV kwartał 2023 r. (dane wstępne według stanu na 31.12.2023)  –  do dnia 24.01.2024 r.
  • I kwartał 2024 r.  (według stanu na 31.03.2024 oraz dane ostateczne według stanu na 31.12.2023)  –  do dnia 24.04.2024 r.
  • II kwartał 2024 r. (według stanu na 30.06.2024)  –  do dnia 23.07.2024 r.
  • III kwartał 2024 r. (według stanu na 30.09.2024)  –  do dnia 23.10.2024 r. 
  • IV kwartał 2024 r. (dane wstępne według stanu na 31.12.2024)  –  do dnia 23.01.2025 r.

 

Sprawozdania za okresy kwartalne w 2024 r. są dostępne po wybraniu w zakładce „okres” 2024 roku.

Składając sprawozdanie za I kwartał 2024 r. dokonujemy OBOWIĄZKOWEJ korekty danych za 2023 r. (uzupełniając rubrykę n-1), bez względu na fakt czy dane uległy zmianie czy się nie zmieniły.

Korekty za I, II, III kwartał nie są obowiązkowe. W tych okresach wykonujemy korekty wyłącznie w przypadku takiej konieczności. W przypadku korekty proszę wypełnić całą kolumnę dotyczącą korygowanego okresu.Ze względu na nałożone w systemie SSOZ walidacje, w pierwszej kolejności należy wypełniać sprawozdanie Struktura Zobowiązań UW.

Kontakt

Weryfikacja sprawozdań finansowych:

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Wydział Zdrowia – Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego
Oddział Statystyki w Ochronie ZdrowiaWaldemar Doliński
tel.: +48 52 349-7437
e-mail:

 

W przypadku problemów związanych z merytorycznym wypełnieniem sprawozdania prosimy o kontakt pod numer telefonu: 532 407 873, 22 63 49 616.

W przypadku problemów związanych z działaniem samej aplikacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 501 369 856, 507 819 812, 501 370 599, 501 369 795.