Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Naczelny Lekarz Uzdrowiska

Naczelni Lekarze Uzdrowisk

lek.  Izabela Kowacka
Naczelny Lekarz Uzdrowiska dla Uzdrowiska Ciechocinek
Wydział Zdrowia Kujawsko Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego
Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 3
85-950 Bydgoszcz
budynek A, II piętro
pok. 228
tel. 52 3497430, 884 005 017

Przyjmowanie skarg i wniosków

I czwartek miesiąca (godz. 10.00 - 14.00)

Wydział Zdrowia Kujawsko Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego
Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 3
85-950 Bydgoszcz
budynek A, II piętro
pok. 228

II i IV środa miesiąca (godz. 14.00 - 15.00)

ul. Kopernika 19
87-720 Ciechocinek

 

lek. Beata Nowak-Dragan
Naczelny Lekarz Uzdrowiska dla Uzdrowisk Inowrocław i Wieniec Zdrój
Wydział Zdrowia Kujawsko Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego
Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 3
85-950 Bydgoszcz
budynek A, II piętro
pok. 228
tel. 52 3497430

Przyjmowanie skarg i wniosków

II czwartek miesiąca (godz. 11.00-15.00)

Wydział Zdrowia Kujawsko Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego
Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 3
85-950 Bydgoszcz
budynek A, II piętro
pok. 228
 


Do zakresu działania Naczelnego Lekarza Uzdrowiska należy sprawowanie nadzoru nad lecznictwem uzdrowiskowym prowadzonym przez zakłady lecznictwa uzdrowiskowego na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, w tym w szczególności:

a) sprawowanie nadzoru nad jakością świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez zakłady lecznictwa uzdrowiskowego, poprzez:

-  prowadzenie ewidencji zakładów lecznictwa uzdrowiskowego położonych na obszarze województwa,
-  prowadzenie kontroli zakładów lecznictwa uzdrowiskowego w zakresie jakości udzielanych świadczeń, w tym sporządzanie protokołów, formułowanie zaleceń i wniosków pokontrolnych,
-  współdziałanie z konsultantem krajowym do spraw balneologii i medycyny fizykalne, konsultantem wojewódzkim do spraw balneologii i medycyny fizykalnej,
-  udział w pracach zmierzających do podnoszenia kwalifikacji zawodowych kadry medycznej zatrudnionej w uzdrowisku,
-  monitorowanie i inicjowanie porozumień między podmiotami prowadzącymi zakłady lecznictwa uzdrowiskowego w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych, prawidłowej eksploatacji naturalnych surowców leczniczych i prawidłowego wykorzystania kadr medycznych,
-  inicjowanie i czuwanie nad realizacją porozumień pomiędzy podmiotami będącymi właścicielami urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego w sprawie współdziałania w celu właściwego wykorzystywania tych urządzeń oraz prawidłowej eksploatacji naturalnych surowców leczniczych;

b) prowadzenie ewidencji urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego położonych na obszarze uzdrowiska;

c) przeprowadzanie planowanych i doraźnych kontroli stanu oraz funkcjonowania urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego ze szczególnym uwzględnieniem wymagań sanitarnych;

d) zgłaszanie wniosków w sprawie stanu i funkcjonowania urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego, zgłaszanie wniosków w sprawie warunków naturalnych i właściwego kształtowania czynników środowiskowych w uzdrowisku lub na obszarze ochrony uzdrowiskowej;

e) ochrona warunków naturalnych;

f) monitorowanie wykorzystania naturalnych surowców leczniczych przez zakłady
i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego;

g) współpraca z zakładami górniczymi znajdującymi się na obszarze uzdrowiska lub obszarze ochrony uzdrowiskowej i podmiotami posiadającymi koncesję na wydobywanie i eksploatację naturalnych surowców leczniczych w sprawach prawidłowego wykorzystania tych surowców.

Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień Naczelnego Lekarza Uzdrowiskowego określa ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 151) oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie naczelnego lekarza uzdrowiska (Dz. U. Nr 161, poz. 976). 

 

ZIPWzory druków ewidencji zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego (332,54KB)