Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wojewódzki plan transformacji

W związku z regulacjami wprowadzonymi ustawą z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1292) priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej zastąpione zostały wojewódzkimi planami transformacji.

Na podstawie ustawy wojewoda we współpracy z wojewódzką radą ds. potrzeb zdrowotnych ustala na okres 5 lat wojewódzki plan transformacji, uwzględniający krajowy plan transformacji i rekomendowane kierunki działań wskazane w mapie potrzeb zdrowotnych oraz wynikające z innych dokumentów strategicznych w ochronie zdrowia.

„Wojewódzki plan transformacji województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2022-2026” został ogłoszony obwieszczeniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dnia 22 grudnia 2021 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego (poz. 6818).

„Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia „Wojewódzkiego planu transformacji województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2022-2026” (http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/WDU_C/2021/6818/akt.pdf

 

Informacja o realizacji w 2022 r. wskaźników Wojewódzkiego Planu Transformacji dla województwa kujawsko–pomorskiego na lata 2022-2026. (PDFInformacja o relizacji wskaźników.pdf (577,29KB))”