Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Aktualności Wydziału Zdrowia

PDFInformacja o rozpoczęciu prac nad projektem wojewódzkiego planu szczególnej opieki geriatrycznej (114,84KB)

 

Postępowanie kwalifikacyjne dla farmacji aptecznej – jesień 2023 r.

 


Postępowanie kwalifikacyjne dla farmacji aptecznej – wiosna 2023 r.

 


Postępowanie kwalifikacyjne dla fizyki medycznej – wiosna 2023 r.

 


PDFPostępowanie kwalifikacyjne dla farmacji aptecznej – Jesień 2022 r. (607,17KB)
 


Postępowanie kwalifikacyjne 16.12.2021 r. – 15.01.2022 r. dla laboratoryjnej diagnostyki medycznej - WYNIKI

- laboratoryjna diagnostyka medyczna – PDFzałącznik1.pdf (1,65MB)

- mikrobiologia medyczna – PDFzałącznik2.pdf (1,73MB)
 


DOCXkomunikat o postępowaniu kwalifikacyjnym dla farmaceutów i diagnostów laboratoryjnych (19,87KB)
 


Kampania informacyjna NFZ
„Bezpieczni w czasie epidemii” to nowy projekt, przygotowany w odpowiedzi na obecne potrzeby pacjentów, który podpowiada, jak bezpiecznie żyć w czasie COVID-19.

PNGbezpieczni_2.png (185,78KB) NFZ rozpoczyna emisję cyklu filmów edukacyjnych „Bezpieczni w czasie epidemii”. Każdy z filmów dotyczy innej sfery życia, na którą wpłynęła epidemia. W odnalezieniu się w tej niełatwej rzeczywistości pomogli eksperci m.in.: Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta; prof. Zbigniew Gaciong, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; prof. Marcin Czech, dr Paweł Grzesiowski, a także znani dziennikarze i przedstawiciele organizacji non-profit: Ewa Błaszczyk czy Tomasz Rożek oraz Minister Zdrowia – dr n. ekon. Adam Niedzielski.


Lekarski Egzamin Końcowy

Wydział Zdrowia – Kujawsko - Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego uprzejmie informuje, że LEKARSKI EGZAMIN KOŃCOWY odbędzie się w dniu
19 września 2020 r. (sobota) o godz. 11.00 w  niżej wymienionej sali:
1.    Hala II Bydgoskie Centrum Targowo-Wystawiennicze, ul. Gdańska 187 w Bydgoszczy.

Czas trwania egzaminu wynosi 4 godziny. Sposób przeprowadzenia egzaminu jest ściśle określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 r. w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1877) oraz Regulaminie Porządkowym Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego opublikowanym na stronie internetowej Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi – www.cem.edu.pl


 

Międzynarodowy Rok Pielęgniarki i Położnej
200 lat temu urodziła się wybitna reformatorka współczesnego pielęgniarstwa Florence Nightingale. Z tej okazji Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła 2020 Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarki i Położnej. W ramach obchodów wydarzenia 5 lutego w Ministerstwie Zdrowia uroczyście zainaugurowano Międzynarodową Kampanię "Nursing Now" Polska.
Celem kampanii jest przede wszystkim podniesienie prestiżu zawodu pielęgniarki i położnej oraz pokazanie znaczenia tych zawodów w systemie ochrony zdrowia, a także uhonorowanie wkładu tych grup zawodowych w zdrowie społeczeństwa w Polsce i na świecie. Kampania ma pokazać młodym ludziom, że jest to zawód dający duże możliwości i szanse samorealizacji, który warto wybrać.
W zakresie realizacji przedsięwzięcia Departament Pielęgniarek i Położnych stale współpracuje z samorządem zawodowym pielęgniarek i położnych, Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim, Polskim Towarzystwem Położnych oraz innymi organizacjami działającymi na rzecz środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych.
Zrealizowany przez Ministerstwo Zdrowia film z inauguracji Kampanii:
 

https://www.youtube.com/watch?v=SVOHo_Q_ElE&feature=youtu.be

https://pl-pl.facebook.com/135889759813803/videos/212723106612912/Postępowanie kwalifikacyjne 1-31 października 2019 r.
•    Lista przyznanych dodatkowych miejsc szkoleniowych PDFrezydentury (446,15KB)

•    Lista przyznanych dodatkowych miejsc szkoleniowych w trybie PDFpozarezydenckim (173,28KB).


csioz_akademia.png

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna. Bezpłatne szkolenia - decyduje kolejność zgłoszeń!

Gotowe rozwiązania i narzędzia w ramach wdrażanych systemów informatycznych e-recepta, e-skierowanie, Elektroniczna Dokumentacja Medyczna oraz Internetowe Konto Pacjenta (IKP) będzie można poznać podczas bezpłatnych szkoleń realizowanych przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ). Szkolenia skierowane są do podmiotów leczniczych wykonujących szpitalną działalność leczniczą oraz podstawową opiekę zdrowotną.

W ramach projektu zaplanowano 330 szkoleń dla pracowników podmiotów leczniczych wykonujących podstawową opiekę zdrowotną.
Zaplanowano, że w jednym szkoleniu uczestniczyć będzie 8 podmiotów, z każdego po 3 pracowników. Szkolenia odbywać się będą na terenie całego kraju w granicach miast z dostępem do komunikacji miejskiej.
LOKALIZACJE I TERMINY SZKOLEŃ BĘDĄ SUKCESYWNIE DODAWANE DO PLATFORMY REJESTRACYJNEJ. W procesie rekrutacji decydować będzie kolejność zgłoszeń.
REKRUTACJA TRWA PRZEZ CAŁY OKRES TRWANIA PROJEKTU DO MOMENTU WYCZERPANIA PULI SZKOLEŃ. CSIOZ zapewnia trenerów, salę oraz całodzienny catering dla uczestników szkolenia.

W ramach projektu zaplanowano także 660 szkoleń dla pracowników szpitali.
PIERWSZA TURA REKRUTACJI TRWA DO 30.11.2019 R., KOLEJNE TURY BĘDĄ SUKCESYWNIE URUCHAMIANE, AŻ DO MOMENTU WYCZERPANIA PULI SZKOLEŃ. W procesie rekrutacji decyduje kolejność zgłoszeń.
Wymogiem dla organizacji przez CSIOZ szkolenia w szpitalu jest udostępnienie przez podmiot sali, która pomieści około 20 uczestników szkolenia oraz miejsca na zapewnienie dla uczestników cateringu i przerwy kawowej. CSIOZ ze swojej strony zapewnia trenerów oraz catering.
TERMIN REALIZACJI SZKOLENIA USTALANY BĘDZIE Z KAŻDYM ZREKRUTOWANYM POZYTYWNIE PODMIOTEM INDYWIDUALNIE.

rejestracja placówki do udziału w szkoleniu na stronie CSIOZ
(https://www.csioz.gov.pl/akademia-csioz/szkolenia-z-edm/)

więcej informacji – kontakt:

Szczegóły projektu

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) rozpoczyna nabór na bezpłatne szkolenia w ramach projektu: „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez zapoznanie i przeszkolenie pracowników podmiotów leczniczych z podstawowymi terminami i procesami związanymi z wystawianiem, prowadzeniem i wymianą Elektronicznej Dokumentacji Medycznej”.

Projekt stanowi rozszerzenie działań edukacyjnych prowadzonych przez Centrum w ostatnich kilkudziesięciu miesiącach, które dotyczyły e-recepty oraz Internetowego Konta Pacjenta. Celem Projektu jest poprawa jakości udzielanych przez podmioty lecznicze świadczeń, poprzez wzrost kompetencji oraz wiedzy pracowników podmiotów leczniczych w zakresie tworzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. Szkolenia dedykowane są podmiotom leczniczym wykonującym szpitalną działalność leczniczą oraz podstawową opiekę zdrowotną.

Zakres szkoleń obejmuje zapoznanie uczestników z gotowymi rozwiązaniami i narzędziami wdrażanymi w ramach zaawansowanego procesu informatyzacji systemu ochrony zdrowia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań projektu „ELEKTRONICZNA PLATFORMA GROMADZENIA, ANALIZY I UDOSTĘPNIANIA ZASOBÓW CYFROWYCH O ZDARZENIACH MEDYCZNYCH" (P1) takich jak: e-recepta, e-skierowanie, Elektroniczna Dokumentacja Medyczna oraz Internetowe Konto Pacjenta (IKP).

Wykwalifikowany zespół trenerów CSIOZ przekaże podczas szkoleń merytoryczną wiedzę i aktualne informacje dot. udostępnianych e-usług oraz procesu informatyzacji systemu ochrony zdrowia w Polsce. Dodatkowo służyć będzie pomocą w przypadku pojawienia się pytań lub wątpliwości ze strony uczestników.

Szkolenia są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) oraz z budżetu państwa.


  Postępowanie kwalifikacyjne 1-31 października 2019 r. – wyniki

  • Lista rankingowa lekarzy/lekarzy dentystów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych PDFw trybie rezydentury (2,45MB) przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w poszczególnych dziedzinach medycyny w województwie kujawsko-pomorskim.
  • Lista rankingowa lekarzy/lekarzy dentystów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych PDFw trybie pozarezydenckim (1 017,64KB) przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w poszczególnych dziedzinach medycyny w województwie kujawsko-pomorskim.