Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Potwierdzanie wystąpienia szkód na indywidualnych protokołach szacowania strat rolników poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Podstawa prawna:

§ 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 roku, w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U.2015.187 ze zm.)

Kto załatwia sprawę:

Oddział Rolnictwa i Środowiska w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa tel. 052 34 97 511, ul. Konarskiego 1-3, XIIIp., pok. 131h.
Delegatura Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, 87-800 Włocławek ul. Brzeska 8 , pok.39, oddział zamiejscowy Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa tel. 0-54 231 43 76, pok. 23.

Jakie dokumenty trzeba złożyć:

Protokół szacowania szkód sporządzony przez komisję w terminie zgodnym z wymogami przepisów wyżej wymienionego rozporządzenia.

Opłaty:

Opłat nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy:

Wydanie opinii następuje w terminie dwóch miesięcy od daty wpływu wniosku.

Czy i gdzie można się odwołać:

Odwołanie nie przysługuje.

Ponadto warto wiedzieć:

1.    Po wystąpieniu klęski rolnik zgłasza ten fakt w formie pisemnej we właściwym do miejsca położenia gruntów lub budynków Urzędzie Gminy.
2.    Urząd Gminy po stwierdzeniu, iż powstałe na gruntach lub w budynkach straty mają charakter niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, występuje do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o powołanie komisji ds. szacowania strat. W skład komisji mogą wchodzić wyłącznie osoby spełniające kryteria przewidziane w wyżej wymienionym rozporządzeniu.
3.    Wojewoda powołuje komisję w drodze zarządzenia, weryfikując fakt wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.
4.    Komisja szacuje straty w miejscu ich wystąpienia i w obecności poszkodowanego w terminie zgodnym z wymogami przepisów wyżej wymienionego rozporządzenia.
5.    Protokół szacowania strat komisja dostarcza do Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w terminie zgodnym z wymogami przepisów wyżej wymienionego rozporządzenia.
6.    Wojewoda na podstawie danych zawartych w protokołach szacowania strat potwierdza wystąpienie strat sporządzając adnotacje na protokole.
7.    Rolnicy odbierają potwierdzone protokoły w urzędach gmin i udają się po kredyt do banków współpracujących z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.