Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zezwolenie na zwiększenie liczby dzieci do 10 w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, w związku z planowanym umieszczeniem rodzeństwa

Zezwolenie na zwiększenie liczby dzieci do 10 w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w związku z planowanym umieszczeniem rodzeństwa

KARTA USŁUG

Wydział:
Wydział Polityki Społecznej 

Komórka realizująca usługę: 
Oddział do spraw Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej

Co chcę załatwić?
Uzyskać zezwolenie na zwiększenie liczby dzieci do 10 w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, w związku z planowanym umieszczeniem rodzeństwa.

Kogo dotyczy?
Organu prowadzącego placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego.

Co przygotować?
• wniosek  o uzyskanie zezwolenia na umieszczenie rodzeństwa oraz zwiększenie liczby dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego,
• opinię dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej o przyjęciu ponad ustalony w art. 95 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, limit dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 37 ust. 2 ww. ustawy, sporządzoną zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.
 
Jakie dokumenty muszę wypełnić?
Wniosek o uzyskanie zezwolenia na umieszczenie rodzeństwa oraz zwiększenie liczby dzieci
w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego - załącznik  nr 1.

Jak wypełnić dokumenty?
Wniosek wypełnij czytelnie oraz uzupełnij wszystkie pola.

Wymagane opłaty?
Nie podlega opłacie skarbowej.

Kiedy złożyć dokumenty?
Brak terminu, w zależności od potrzeb organu prowadzącego.

Gdzie załatwię sprawę?
Wniosek możesz wysłać do nas pocztą na adres:
Wydział Polityki Społecznej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,
ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz,
lub złożyć
 w Kancelarii Ogólnej Urzędu (pok. 4, parter, budynek B)

W przypadku problemu z wypełnieniem wniosku informacji udziela Wydział Polityki Społecznej –
Oddział do spraw Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej –                  
tel. 52 3497477 lub 52 3497693 lub  adres e-mail:
    lub  

Co zrobi urząd? 
Wniosek rozpatrzymy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego, w formie decyzji administracyjnej wydawanej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, w terminie określonym w rozdziale 7 kpa. Wydanie zezwolenia może poprzedzić przeprowadzenie oględzin placówki opiekuńczo-wychowawczej. 


Jak się odwołać? 
Od decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Informacje dodatkowe: 
W placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, w razie konieczności umieszczenia rodzeństwa, za zgodą dyrektora tej placówki oraz po uzyskaniu zezwolenia Wojewody, dopuszczalne jest umieszczenie w tym samym czasie większej liczby dzieci, nie więcej jednak niż 10. 
Wojewoda może zezwolić na przyjęcie, pomimo przekroczenia dopuszczalnej liczby dzieci w placówce,  kolejnego  dziecka,  pod warunkiem  spełniania,  po przyjęciu dziecka do placówki standardów, określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie instytucjonalne pieczy zastępczej.

Podstawa prawna:
• art. 95 ust. 4a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
• rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej,
• ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 
Załączniki do karty:
DOCWniosek o uzyskanie zezwolenia na umieszczenie rodzeństwa oraz zwiększenie liczby dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego - załącznik nr 1 (46,50KB)
DOCZgoda dyrektora rdd - załącznik nr 2 (13,50KB)
 

 

Kartę zatwierdził:
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej – Dorota Hass

Karta obowiązuje od:
 16 października 2017 r.