Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

W A Ż N E

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2023 r., poz1675). Uprzejmie informujemy, że:

- likwidacja wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych nastąpi z dniem 1 lipca 2024 r.

- wnioski do Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Bydgoszczy dotyczące zdarzenia medycznego mającego miejsce przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy mogą być złożone do komisji na zasadach dotychczasowych, w terminie 3 miesięcy
od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy tj. do dnia 6 grudnia 2023 r.

- więcej na stronie Rzecznika Praw Pacjenta (link:  https://www.gov.pl/web/rpp/fundusz-kompensacyjny-zdarzen-medycznych-rozpoczyna-swoja-dzialalnosc )

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

PODSTAWA PRAWNA FUNKCJONOWANIA KOMISJI

SKŁAD WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI DS. ORZEKANIA O ZDARZENIACH MEDYCZNYCH W BYDGOSZCZY

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK

KONTAKT

KLAUZULA INFORMACYJNA